Sörbyn

Ett skifte om 160 ha, 13 298 m3sk och jakt i VVO.
Areal: 179 ha
Kommun: Boden
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 750 000 SEK
Anbudsdag: 30/6 2021
Vad sägs om 160 ha i ett skifte med väg rakt igenom, milsvid utsikt över Degerselet och Snöberget samt skogstjärn vid den lilla kojan? Därtill får du 13 298 skogskubikmeter och jakt på 4 035 ha i Sörbyns viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (17)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 1,7 ha inägomark på fastigheten.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 150,3 ha och virkesförrådet har uppskattats till 13 298 m3sk. Trädslagsfördelning är 62% tall, 30% gran och 8% löv. Medelbonitet 3,2 m3sk/ha. Skogsbruksplanen är upprättad i september 2019 av Nils Kemi. Tillväxt sedan planstarten har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Nyckelbiotop

Avdelning 50, övrig mark är av Skogsstyrelsen klassad som nyckelbiotop och skyddad genom ett biotopskydd, volymen är borträknad från totalen.

Jakt

Fastigheten ingår i Sörbyns viltvårdsområde, där Bert Holmström, Boden är ordförande. Deras registrerade areal hos Länsstyrelsen är 4 035 ha. Tilldelningen för 2020 var 11 vuxna älgar och 11 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Boden Sörbyn 4:51

Ägare

Hjördis Boström Djärv 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 179,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 150,3 ha
Impediment 8,9 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Inägomark 1,7 ha
Övrigmark 10,3 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 173,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 251 000 kr
Skogsimpediment 18 000 kr
Skog med restriktion 23 000 kr
Summa: 3 292 000 kr

Inteckningar

Fastigheten är intecknad genom en skriftlig inteckning om 124 700 kr och gäller även i Sörbyn 4:50 och 4:52. Inteckningen kommer att vara dödad på tillträdesdagen och Fastigheten överlåts fri från inteckningar och lån.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning