Sorga

Talldominerad skogsegendom
Areal: 218 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 500 000 SEK
Anbudsdag: 30/11 2023
Obebyggda skiften med omskött skog väl fördelad mellan åldersklasserna, jakt i tre VVO.

Fastigheten utgörs av fyra skiften med totalt ca 190 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 27 060 m³sk, volymen består till dryga 46% av gallringsskog. Under planperioden föreslås avverkning av dryga 6 400 m³sk. Fastighetens stora skifte har god åtkomst genom väl utbyggt vägnät. Jakt i tre VVO.

Kontakta Areal

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Sorga

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 41 bilder
Visa alla 41 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är ursprungligen inventerad 2006 och därefter underhållen av Holmen Skog i Ljusdal. I oktober 2023 reviderades planen i fält av Johan Pålsson, Areal. Den produktiva skogsmarken är i planen uppmätt till 190,3 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 27 060 m³sk vilket ger ett medelförråd om 142 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog i de flesta åldersklasserna. Medelboniteten är skattad till 4,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 977 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 65% tall, 25% gran, 8% löv och 2% contorta.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens fortsatta utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten på kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmarken inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Jakt

Jakt i tre viltvårdsområden. Föne VVO om 3 179 ha, kontaktperson Jonny Sjöblom, 070-338 58 63. Nybodvallens VVO om 2 210 ha, kontaktperson Gunnar Ahlzén 070-357 99 42. Håkanbergs VVO om 1 750 ha, kontaktperson Lennart Erhardsson 070-628 45 94.

Fiske

Fisket i området administreras av Färila FVOF, se mer information på https://www.farilafiske.se/

Natur- och kulturvärden

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten.
Källa, Skogens Pärlor.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Föne 10:14

Ägare

Birgitta Hallhagen Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 216,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 190,3 ha
Myr/kärr/mosse 22,9 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Övrigmark 3,2 ha
Summa: 218,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 7 298 000 kr
Skogsimpediment 57 000 kr
Summa: 7 355 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns ett pantbrev om totalt 130 000 kr uttaget. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier