Sörmark

Skog i bördiga sluttningar
Areal: 110 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2023
Fastigheten utgörs av 107 hektar produktiv skogsmark med en uppskattad volym om cirka 16 700 m³sk.

Välskött och lättillgänglig skogsfastighet i Sörmark utan byggnader. Sammanlagt 107 hektar produktiv skogsmark med en uppskattad volym om cirka 16 700 m³sk. Större delen av virkesvolymen utgörs av gallringsskog men det finns även cirka 3 000 m³sk slutavverkningsbar skog. Medelboniteten är 6,7 m³/ha och år med en årlig tillväxt om cirka 700 m³sk. Fastigheten ingår i Bosebergs viltvårdsområde som omfattar 4 248 hektar.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Sörmark

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består av tre skiften varav två är belägna i Sörmark och ett litet utskifte om cirka nio hektar ligger två mil nordväst om Sörmark, cirka två kilometer från norska gränsen . Fastigheten har en total areal om 110,3 hektar varav 106,7 utgörs av produktiv skogesmark. Det totala virkesförrådet är bedömt till 16 674 m³sk vilket ger ett medeltal om 156 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet uppgår till 6,7 m³sk per hektar och år. Trädslagsblandningen är 24 % tall, 59 % Gran, 16 % löv och 1 % contorta. Skogstillståndet utgörs till största del av medelålders skog i huggningsklass G1. I huggningsklasserna S1 och S2 uppgår den bedömda virkesvolymen till 2 984 m³sk. För att ta del av mer information om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad under julii 2023 av Rolf Ljungberg. OBS att markberedning, plantering och hjälpplantering är beställd och kommer ske med cirka 14 000 plantor under augusti-september på säljarens bekostnad.

Nyckelbiotoper

Fastigheten har inte någon registrerad nyckelbiotop enligt Skogens pärlor.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en köpare på tillträdesdagen. Fastigheten är belägen inom Bosebergs viltvårdsområde med en omfattning om 4 248 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs småviltsjakt och älgjakt. Det krävs 75 hektar arrenderad jaktmark för att erhålla en jakträtt i viltvårdsområdet.

Fiske

Fastigheten har andelar i fiskesamfälligheterna Sörmark FS:2, FS:3 och FS:4

Övrigt

OBS att säljaren, efter att skogsbruksplanen upprättats, kommer att markbereda, plantera och hjälpplantera avdelningarna 69, 84, 96 och 111 med cirka 14 000 plantor under augusti-september 2023.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Sörmark 1:117

Ägare

Gunnel Ophus 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 108,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 106,7 ha
Skogsimpediment 3,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 110,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har genomgått fastighetsbildning och saknar därför relevant taxeringsvärde.

Inteckningar

Det finns fyra stycken datapantbrev med ett sammanlagt belopp om 1 900 000 kr som övertas av köparen på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom glesbygdsområde. Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Torsby kommun den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sörmark & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sörmark kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier