Söromåsen

Skogsskiften med jakt i Undersviks VVO.
Areal: 19 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 475 000 SEK
Anbudsdag: 1/12 2020
Fastighet bestående av två områden om tillsammans knappa 19 ha produktiv skogsmark. Skog främst i åldrar upp till 45 år. Jakt i Undersviks VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Lager

Slakthus

Fastigheten har ett taxeringsvärde om 78 000 kr för en industribyggnad (lager). Någon industribyggnad finns dock inte på fastigheten. Den taxerade ägaren av byggnaden är vidtalad och enligt denne består byggnaden av ett slakthus som är lokaliserat på en annan fastighet. Bollnäs Undersviks Kyrkby 10:3 är inte belastad med någon fastighetsskatt gällande den feltaxerade byggnaden.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i mars 2020 av Jan Andersson, Holmen Skog AB och arealen produktiv skogsmark är i inventeringen uppmätt till 18,5 ha. Virkesförrådet uppgår till 1122 m³sk vilket ger ett medelförråd om 61 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog främst i åldrar upp till 50 år. Medelboniteten är skattad till 5,3 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 71 m³sk/år (3,8 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning. Kalmarken om 4,5 ha är markberedd 2020. Återbeskogningen av kalmarken kommer bekostas av säljarna.

Natur- och kulturvärden

Avdelning 9 kan beröras av en fornlämning i form av en husgrund. Källa: Skogens Pärlor och SeSverige.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Undersviks Viltvårdsområde som omfattar ca 10 500 ha, kontaktperson är Thomas Bergkvist telefon 070-628 06 86. Jakten är ej upplåten.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Undersviks Kyrkby 10:3

Ägare

Ester Persson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 18,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,5 ha
Myr/kärr/mosse 0,9 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 19,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 380 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Lager 78 000 kr
Summa: 460 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns ett skriftligt pantbrev om 50 000 kr uttaget. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning