Sortvattnet

Unga tallskogar
Areal: 49 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2023
Obebyggd välskött fastighet i ett skifte med jakt i viltvårdsområde.

Strax söder om Sortvattnet, mellan Färila och Järvsö, säljs här en bit Hälsingeskog i en ägofigur. Marker med god bärighet och unga skötta talldominerade bestånd som nu står på tillväxt. Möjligheter till jakt i viltvårdsområde om ca 12 000 ha.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Sortvattnet

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Anderas Berglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och mark

En skogsbruksplan har upprättats för fastigheten i maj 2023 av Jan Andersson Skogstjänster. Den visar att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 44,0 ha och virkesförrådet har beräknats till 3 974 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 90 m³sk. Tall utgör hela 88% av virkesförrådet medan gran och löv svarar för resterande andelar. Boniteten anges till 5,1 m³sk per hektar och år och den löpande tillväxten uppgår till 235 m³sk per år under planperioden.

Fastigheten är välskött där gallring och röjning har utförts, varför inga åtgärder är föreslagna under planperioden. Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Järvsö västra viltvårdsområde om ca 12 000 ha. Älgjakten är uppdelad på två jaktlag medan småviltjakt utövas över hela området. Kontaktperson är Kent Andrén, kassör, 070-381 18 83.

Fiske

Fastigheten ingår i Järvsö fiskevårdsområde. Se bifogad hemsida för vidare information;
https://jarvsofvo.se/

Forn- och kulturlämningar mm

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
(Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen)

Vägar

Fastigheten har andel i Ljusdal Grönås GA:5 avseende de närbelägna skogsbilvägar som omger fastigheten. Kostnaden för år 2022 uppgick till 557 kr.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt & Dokument.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Kramsta 12:27

Ägare

Erland Hedin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 44,0 ha
Impediment 5,2 ha
Summa: 49,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 166 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 1 170 000 kr

Inteckningar

Två penninginteckningar om totalt 1 349 000 kr finns uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-26

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier