Sörvåga

Central belägen åkermark, skogsskiften samt mark vid vall erbjuds nu till försäljning kring Järvsö. Fastigheten säljs i sin helhet eller i delar. Jakt i två olika områden.
Areal: 47 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 700 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2020
Fastigheten består av centralt belägen åkermark i Järvsö, skogsskiften på knappt 30 respektive dryga 9 ha produktiv skogsmark samt två mindre markbitar. Fastigheten kommer erbjudas till försäljning i sin helhet eller i delar. Totalt på fastigheten finns, enligt skogsbruksplanen, ett virkesförråd om drygt 9 700 m³sk. Åkermarken uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 3 ha. Jakt i två områden.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad under vinterhalvåret 2016 av Love Persson, Areal. Enligt säljaren har inga åtgärder gjorts på fastigheten sedan planens upprättande. Planen har tillväxtberäknats med fyra års tillväxt av Areal i Ljusdal. Den totala arealen produktiv skogsmark för fastigheten är i skogsbruksplanen uppmätt till 38,7 ha. Virkesförrådet är enligt skogsbruksplanen uppskattat till ca 9 700 m³sk. Vid en delförsäljning kommer skogen säljas i två separata delar. Delområde A kommer att bestå av ett skogsskifte om knappt 30 ha produktiv skogsmark strax väster om Rödmyra. Skiftet kommer säljas tillsammans med ett mindre markområde intill Skalsvallen. Delområde B kommer bestå av ett skogsskifte om ca 9 ha produktiv skogsmark strax väster om Järvsö. För vidare information se bifogade sammanställningar samt fastighetskartor.

Observera att fastighetskartorna är producerade i olika skalor.

Åkermark

Åkermarken omfattar knappt ca 3 ha och ligger centralt och fint strax norr om Järvsö centrum. Marken är ej upplåten och inga stödrätter finns. Åkermarken kommer vid en delförsäljning att säljas tillsammans med ett mindre markområde strax väster om åkermarken. Markområdet är ca 0,1 ha stort och bevuxet av skog, främst björk och gran. Se bifogade sammanställningar samt fastighetskarta över delområde C.

Naturvärden

Delar av avdelningarna 22, 23 och 24 i område A samt delar av avdelning 44 i område B är av Skogsstyrelsen registrerat som område med sumpskog. Källa. SkogensPärlor och SeSverige.

Jakt

Skogsskiftet på delområde A är beläget inom Järvsö Västra Viltvårdsområde som omfattar ca
12 000 ha, kontaktperson Kent Andrén telefon 070-381 18 83. Jakten kan brukas av ägaren från tillträdesdagen.

Skiftet på delområde B ligger inom Öjebergets Viltvårdsområde som omfattar ca 3 300 ha, kontaktperson Per Persson telefon 070-341 66 93. Jakten kan brukas av ägaren från tillträdesdagen.

Fiske

Fisket i området administreras av Järvsö Fiskevårdsområde. För fiske krävs fiskekort.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Sörvåga 2:3

Ägare

Ann-Kristin Jern 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,7 ha
Impediment 4,1 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 2,9 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 46,4 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde för fastigheten saknas då den har ombildats genom fastighetsbildning.

Inteckningar

Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning