Spåneryd

Denna försäljning är för närvarande vilade i väntan på registrering av bouppteckning och lagfart. Försäljningsprocessen beräknas återupptas under februari 2022. Eventuella frågor kan besvaras av ansvarig fastighetsmäklare Per Josefsson 070-536 76 40.
Areal: 35 ha
Kommun: Mullsjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 6/10 2021
I sluttningarna strax norr om samhället ligger fastigheten Spåneryd 1:4 med utsikt över omgivningarna. Naturskönt läge med en gårdsmiljö i öppet landskap, inramat med lövskog vilket ger förutsättningar för en trivsam boendemiljö. Det gamla bostadshuset är förfallet och här finns möjlighet att uppföra ett nytt. I övrigt finns en timrad lillstuga, äldre ladugård samt lusthus. Skogsmarken ligger i två skiften varav det västra gränsar ner mot sjön Stråken med egen badstrand. Jakt och fiskerätt. Total areal om 35 ha varav 27 skog och 6 ha jordbruksmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

F.d. bostadshus

Äldre timrad byggnad som stått obebott under längre tid och är idag ett förfallet rivningsobjekt.

Lillstuga

Timrad byggnad med tak av betongtegel. Här har förre ägaren påbörjat vissa renoveringsarbeten.

Ekonomibyggnader

Ladurård

Äldre ladugårdsbyggnad i trä med tak av eternit. Inrymmer f.d. fähusdel samt logdel och vagnsskjul. Körbro upp till ränne.

Övriga byggnader

-Enkel garagebyggnad
-Vedbod
-Jordkällare
-Lusthus med vackert läge i lövskogen strax söder om ladugården.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplan av 6,4 ha åker- och betesmark som ligger i anslutning till gårdscentrum. Jordbruksmarken är utarrenderad t.o.m. 2021-12-31 genom muntlig upplåtelse. Med fastigheten följer inga stödrätter. Arrendeavgiften tillfaller säljaren i sin helhet för innevarande arrendeår.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under försommaren 2021 av Södra. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 27,4 ha med ett beräknat virkesförråd om 5 845 m³sk vid tidpunkt för planens upprättande. Med hänsyn tagen till sommarens tillväxt är virkesförrådet vid försäljningstidpunkten uppskattat till c:a 6 000 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 8,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 61 %, tall 24 % samt löv 15 %. Arealen domineras idag av medelålders skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Skogen runt gårdscentrum domineras av fina lövskogsmiljöer.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande från och med tillträdesdagen. Älgjakten har bedrivits gemensamt i större jaktlag.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Stråken och ingår i fiskevårdsområdesförening. För fiskerätt med handredskap i hela sjön gäller lösen av fiskekort. Fiskerätt med fasta redskap samt kräftfiske gäller inom Spåneryds vattenområde.

Vägar

Fastigheten har andel i vägsamfällighet Mullsjö Vasen Ga:2 avseende väg upp mot Lilla Gålleryd.

Avseende framfartsväg till fastigheten så har den skötts i egen regi tillsammans med angränsande fastigheter i norr som nyttjar vägen. Underhåll och skötsel av väg ner mot sjön på det västra skiftet sköts i samråd med berörda fastighetsägare som nyttjar denna väg.

Rättsförhållande

Fastighet

MULLSJÖ SPÅNERYD 1:4

Ägare

Urban Spånmark Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 42,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,4 ha
Inägomark 6,4 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 35,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 245 000 kr
Skogsmark 2 019 000 kr
Betesmark 36 000 kr
Ekonomibyggnader 32 000 kr
Summa: 2 332 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 8 100 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning