Spångmyra

Obebyggd skogsfastighet i Bjuråker
Areal: 63 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Tillfälle att förvärva obebyggd skogsfastighet fördelad på tre skiften som tillsammans har en areal om ca 63 ha i Bjuråker. Fastigheten domineras av skog i 40-70 års ålder.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen så omfattar fastigheten 69,6 ha varav 65,5 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är bedömt till totalt 10 248 m3sk vilket motsvarar 156 m3sk/ha. Trädslagsblandningen är bedömd till 48 % tall, 43 % gran och 8 % löv och 1 % contorta. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m3sk/ha/år. För vidare information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Fastigheten omfattas i skrivande stund inte av några nyckelbiotoper. Källa, Se Sverige.

Jakt

Fastigheten ingår i Änga jaktklubb som jagar på skiftet vid Rossåsen. Kontaktperson Uno Gunnarsson, 0653-15038. Fastigheten ingår även i Ramsjö-Tomsjö jaktlag som disponerar knappt 4 000 ha. För information om jakten kontakta jaktledare Fredrik Berglöv, 073-048 79 30.

Fiske

Fisket i området administreras av Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Spångmyra 6:1

Ägare

Bengt Myrsten 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 64,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 65,5 ha
Impediment 3,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 69,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 923 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 1 929 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är bosatt i glesbygd i kommunen det senaste året. Förvärv av fysisk person som ej varit bosatt i glesbygd det senaste året kräver förvärvstillstånd. Kostnad hos Länsstyrelsen är 3 700 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan till Länsstyrelsen. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2019-11-29

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning