Spånhult

Spånhult
Areal: 103 ha
Kommun: Hjo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/2 2024
Välskött och bördig skogsfastighet norr om Hjo. Ett skifte utan byggnader. 18 500 m3sk.

Spånhult är en bördig och välskött skogfastighet i ett skifte utan byggnader belägen norr om Hjo. Skogsegendomen omfattar sammanlagt 103 ha fördelat på 100 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om18 500 m3sk samt ca 3 ha inäga och övrig mark.
Spånhult erbjuder ett välarronderat skogsskifte med tilltalande trädslagsfördelning och mycket bra tillväxt.

Kontakta Areal

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Spånhult

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Spånhult är en mycket välskött skogsfastighet med bra produktionsförutsättningar. Den sammanlagda produktiva skogsmarken uppgår till 100,1 ha och terrängen är i huvudsak plan eller lätt sluttande med mycket bra bonitet som följd. Fastigheten utgörs av ett samlat skifte där tillgängligheten är bra med bra vägar till fastigheten, vilket bidrar till effektivt och rationellt brukande. Fastigheten har mycket hög medelbonitet som uppgår till 10,3 m3sk där skogen domineras av barrskog med stor andel granbestånd på bördiga marker. Virkesförrådet uppgår till 18 500 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 185 m3sk/ha. Åldersfördelningen är relativt bra med skog i de flesta åldersklasserna men med övervikt av röjningsskog och gallringsskog. Den årliga tillväxten uppgår till 803 m3sk/år sett över planperioden. Trädslagsfördelningen är 86 % gran, 1 % tall, 8 % björk och 5 % al och övrigt löv. Avverkningsförslaget under planperioden är ca 6000 m3sk relativt jämnt fördelat mellan föryngringsavverkning och gallringar.
Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan där inventeringen genomfördes december 2021 och där tillväxten är uppräknad till december 2023. Begränsat uttag av vindfällen och granbarkborreträd sedan planens upprättande har gjorts.

Inägomark

Fastigheten omfattar 2,3 ha öppen mark belägen i östra delen. Marken är för närvarande obrukad.

Jakt

Området kring Spånhult är viltrika marker främst med förekomst av älg, rådjur och vildsvin. Jakten är utarrenderad årsvis, till och med 2024-12-31. Jaktutrustning såsom jakttorn eller likanande är jakträttshavarens egendom och ingår ej i överlåtelsen av fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Hjo Spånhult 7:4

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier