Budgivning pågår!

Specksta

Skog på Härnön
Areal: 11 ha
Kommun: Härnösand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 475 000 SEK
Två mindre skogsfastigheter om 10,9 ha som erbjuder en trevlig naturmiljö med vandringsleder, utflyktsmål och jakt med gångavstånd från Härnösands centrum.

Budgivning

Budgivare 7 625 000 SEK 2023-06-01   kl. 15:52
Budgivare 6 600 000 SEK 2023-05-30   kl. 16:33
Budgivare 7 595 000 SEK 2023-05-30   kl. 12:40
Budgivare 6 565 000 SEK 2023-05-29   kl. 10:45
Budgivare 4 550 000 SEK 2023-05-29   kl. 10:33
Budgivare 5 540 000 SEK 2023-05-28   kl. 16:05
Budgivare 3 525 000 SEK 2023-05-23   kl. 16:41
Budgivare 3 500 000 SEK 2023-05-23   kl. 09:42
Budgivare 2 500 000 SEK 2023-05-23   kl. 09:36
Budgivare 1 475 000 SEK 2023-05-16   kl. 18:12

På Härnön i byn Specksta ligger dessa två mindre skogsfastigheter som är till försäljning. Fastigheterna har en areal om 10,9 ha och den produktiva skogsmarken är 8,5 ha med ett virkesförråd om ca 1 340 m³sk jämt fördelat mellan skog som uppnått slutavverkningsbar ålder och gallringsskog. Övrig areal är bergimpediment om 0,5 ha, myr om 0,2 ha, vatten 1 ha samt övrig mark 0,7 ha som för närvarande brukas av Härnösands Modellsportklubb. Fastigheterna ligger med gångavstånd från Härnösands centrum i en trevlig naturmiljö med vandringsleder, utflyktsmål m.m. Fastigheterna erbjuder även jaktmöjligheter och de ingår i Härnösand Älgskötselområde.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Specksta

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2022 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.
Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 8,5 hektar med totalt virkesförråd om ca 1 340 m³sk, vilket ger ett medeltal om 157 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 45 m³sk per år och boniteten ligger på 4,7 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 40% av virkesförrådet, tall 31% och löv 29%. Största andelen är skog som uppnått slutavverkningsbar ålder och som är i huggningsklasserna S1 och S2, 50% (4,3 ha) med ett virkesförråd om ca 780 m³sk, gallringsskog är 47% (4 ha) med ett virkesförråd om ca 560 m³sk. Ett mindre område om 0,2 ha är bedömt som kalmark.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärdet på fastigheterna annat än mindre område som är bedömt som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Fastigheterna är registrerade för älgjakt inom Härnösands ÄSO. Källa Länsstyrelsen. Ägaren har inte bedrivit någon jakt på fastigheterna.

Vägar

Det är god tillgänglighet till fastigheterna genom väg som går över Specksta 1:12 i norra ändan samt går parallellt efter ena långsidan av Specksta 1:17. Underhållet på största delen av vägen sköts för närvarande av Försvarsmakten.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan är 10,9 ha. Areal enligt fastighetsregistret är 25 400 kvm för Specksta 1:12 och 71 800 kvm för Specksta 1:17.

Vandringsleder

Det finns flera vandringsleder i området med trevliga utflyktsmål. Härnöleden passerar över fastigheten Specksta 1:17 samt rastplats vid tjärnen som ligger på fastigheten.

Taxeringsförslag

Skatteverkets taxeringsförslag för 2023 är totalt 414 000 kr fördelat på skogsbruksvärde 368 000 kr och åkermark 46 000 kr.

Byggnader på ofrigrund mm

Härnösand Modellsportklubb har två mindre byggnader som står på fastigheten Specksta 1:12. Klubben nyttjar även ett markområde om ca 8 400 kvm för sin verksamhet. Ersättning för nyttjanderätten har tidigare år varit 4 000 kr/år. Klubben är intresserad av att fortsättningsvis kunna nyttja området mot ersättning.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Rättsförhållande

Fastighet

Härnösand Specksta 1:12 & 1:17

Ägare

Torbjörn Englund Db 1/2
Per-Åke Englund 1/2
Lena Nordin
Håkan Englund
Jimmy Englund
Mina Englund
Ernst Hjalmar Torbjörn Englunds Db 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 9,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 8,5 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Berg/hällmark 0,5 ha
Övrigmark 0,7 ha
Vatten 1,0 ha
Summa: 10,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 41 000 kr
Skogsmark 252 000 kr
Summa: 293 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Specksta & vill bli kontaktad

Mäklaren för Specksta kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier