Specksta

Budgivning pågår!
Unik möjlighet att förvärva en gård med lugnt och avskilt läge på Härnön, endast 750 m från Härnösands Hästsport Arena. Till gården hör det två bostadshus, ladugård/loge samt både skog och inägomark. Fastigheterna är i ett sammanhängande område om 45 ha.
Areal: 45 ha
Kommun: Härnösand
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK

Budgivning

Budgivare 5 2 750 000 SEK 2022-05-18 kl. 20:49
Budgivare 1 2 700 000 SEK 2022-05-18 kl. 19:25
Budgivare 2 2 600 000 SEK 2022-05-18 kl. 08:01
Budgivare 3 2 550 000 SEK 2022-05-17 kl. 12:21
Budgivare 2 2 500 000 SEK 2022-05-16 kl. 17:55
Budgivare 3 2 400 000 SEK 2022-05-16 kl. 15:08
Budgivare 2 2 350 000 SEK 2022-05-16 kl. 10:27
Budgivare 3 2 300 000 SEK 2022-05-16 kl. 10:00
Budgivare 1 2 200 000 SEK 2022-05-16 kl. 09:50
Budgivare 2 2 100 000 SEK 2022-05-15 kl. 09:36
Budgivare 1 2 000 000 SEK 2022-05-14 kl. 10:30
På Härnön nedanför Speckstaberget på ett krön ligger denna gård med utsikt över Gångsviksdalen. Gården ligger lugnt och avskilt och endast 750 m från Härnösands Hästsport Arena. Här finns god potential för att bygga upp en mindre hästgård eller annan form av lantbruksverksamhet i mindre skala. Byggnaderna ligger högt belägna vilket ger en fin utsikt från tomten över omgivningarna. Gården har nära både till Härnösands
centrum med skola och service samt till naturen. Det är gott om promenadstigar i området samt cykelavstånd till Smitingens Havsbad och Naturreservat. Till gården hör två bostadshus, ladugård/loge samt skog om 31,1 ha och inägomark om 1,3 ha. Fastigheterna är i ett sammanhängande område om 45 ha med god tillgänglighet. Fastigheten igår i Härnösand Älgskötselområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Härnösand
Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder (63)

Foto: Anna-Clara Eriksson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus med stor potential som behöver lite omvårdnad och kärlek. Lämpligt som sommarställe eller som fastboende för den lilla familjen. Huset är uppfört i 1 1/2 plan med stomme av timmer på torpargrund, fasad av stående brädfodring, kopplade tvåglasfönster samt plåttak.
Huset är tillbyggt med mindre glasveranda i sydväst. Eget enskilt djupborrat vatten samt avlopp, trekammarbrunn.
Uppvärmningen sker med direktverkande elradiatorer. Vedspis i köket samt två kakelugnar finns i huset. Ägaren har dock inte använt eldstäderna på lång tid. Boarea 58nkvm samt biarea 12 kvm enligt fastighetstaxeringen. Byggnadsarea ca 72 kvm.

Planlösning bottenvåning:
Ingång till huset sker genom glasverandan vidare in till hallen som är beklädd med tidstypisk schablonmönstrad tapet och pärlspont. Från hallen kan man antingen gå in direkt till köket eller via trappan komma till övervåningen. Under trappan i hallen nns ett mindre badrum med
toalett, tvättställ, tvättmaskin och elektrisk varmvattenberedare. Köket har målad köksinredning, spis och kylskåp samt vacker gjutjärnsvedspis. Innanför köket finns kammaren med kakelugn samt ytterligare ett rum som nuvarande ägaren använder som sovrum som har slipat trägolv, locktak och kakelugn.

Planlösning övervåning:
Övervåningen består av en mindre hall beklädd med pärlspont samt två sovrum med varsin alkov och några skrubbar.

Byggnaden innehåller många charmiga äldre detaljer som trägolv i flera rum, locktak, spegeldörrar, vedspis och kakelugnar.

Möjlighet finns för fiber till fastigheten, dock måste ny ägare gräva från tomtgräns till huset för installation.

Gårdshus

Gårdshuset uppfört i 1 plan med stomme av timmer på plintar, fasad av stående brädfodring, kopplade tvåglasfönster samt plåttak av tegelprofil. Huset är påbyggt med farstukvist och påbörjad altan som inte är färdigställd. Gemensamt vatten och avlopp med bostadshuset. Uppvärmningen sker med direktverkande elradiatorer samt luftvärmepump. Öppenspis och vedspis finns också i huset. Byggnadsarea ca 61 kvm.

Planlösning:
Ingång till huset sker genom farstukvisten in i huset som har en relativt öppen planlösning med hall, kök och vardagsrum. Köket har profilerad köksinredning i furu, spis, diskmaskin kylskåp och mindre vedspis. Vardagsrumsdelen är beklädd med panel på väggar och tak och där finns också en öppenspis. Det finns toalett med tvättställ, utrymme med dusch, tvättbänk och tvättmaskin samt ett mindre rum som har används som sovrum.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Äldre ladugård/loge med imponerande grundmur i natursten uppförd i stomme med trä, stående brädfodring samt sadeltak beklätt med pannplåt. Utgörs av olika förrådsutrymmen samt äldre djurdel samt logdel med trägolv övervåningen. I ett av förrådsrummen på bottenplan finns en bakugn. Dock inte använd på många år. Logbryggan saknas till övervåningen. Byggnadsarea ca 240 kvm.

Matkällare

Matkällare valvad i sten.

Pumphus

Mindre byggnad för hydroforanläggning.

Övrig

Tomt

Stor tomt med öppet och soligt läge. Utsikt från tomten över Gånsvikdalen, skog och berg.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad 2021 av High Coast Forest AB. Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 31,1 hektar med totalt virkesförråd om ca 2 550 m³sk, vilket ger ett medeltal om 81 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 140 m³sk per år. Det finns skog i de flesta huggningsklasser men övervikten är röjning och gallringsskog. Boniteten ligger på 4,9 m³sk/ha med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetation som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Höjden över havet är ca 100 m.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 47 % av virkesförrådet, tall 28 % och löv 25 %.

Efter planens upprättande har säljaren genom SCA underöjt avdelning 7 och 8.

Avverkningskontrakt

Säljaren har upplåtit ett avverkningskontrakt till SCA på avdelning 18. Intäkten från avverkningen tillfaller säljaren.
​Avverkningskontraktet är giltigt t.o.m 2023-08-31.
Säljaren har tecknat kontrakt med SCA för markberedning och plantering, säljaren står för kostnaden av åtgärderna.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 10 ha samt återväxtkontroll om 1 ha under planperioden.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärdet på fastigheterna. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns flera fornlämningsliknande lämning som bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Fastigheterna är registrerade för älgjakt inom Härnösands ÄSO. Källa Länsstyrelsen. Förnärvarande jagar Göran Falks jaktlag på fastigheten både småvilt och älgjakt. Jakten är upplåten till 2023-06-30.

Inägomarken

Betes/åkermarken (inägomarken) är enligt skogsbruksplanen på 1,3 ha. Betes-åkermarken är i anslutning till byggnaderna. Marken har brukats som betesmark senaste åren.

Vägar

Det är god tillgänglighet till fastigheten genom vägar som går över fastigheten. Underhållet på största delen av vägarna sköter förnärvarande försvarsmakten.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Service

Med närhet till centrala delarna av Härnösand så finns all service inom gångavstånd.

Skolor

Närmaste grundskola är Gerestaskolan ca 1 750 m. På skolan går det drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns grundskola, fritidshem, grundsärskola och träningsskola. På Hedda Wisingskolan går elever från årskurs 7 till 9. Skolan ligger centralt på Härnön med närhet till allt. Här går cirka 350 elever.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida https://www.harnosand.se samt https://www.hogakusten.com/

Härnösand Hästsport Arena

Härnösand Hästsport Arena har möjlighet för 30 hästar/ponnys i Active Stable, en sorts grupphästhållning med automatiserad fodring. Anläggningen har två ridhus, ett kallridhus på 24x42 meter och ett varmridhus på 30x70 meter och stor utebana på 50x80 meter. Hela anläggningen är dessutom tillgänglighetsanpassad.

Det stora ridhuset har en publikkapacitet på 300 personer. Underlagen och storleken på banorna gör det möjligt för tävlingar på nationell nivå då alla underlag är fibersand. På anläggningen bedrives ridskoleverksamhet måndag till lördag och övrig tid är det även annan träningsverksamhet.

Bergrum

På fastigheten finns ingång till bergrum som nyttjas av försvarsmakten.

Rättsförhållande

Fastighet

Härnösand Specksta 1:14 & 1:15

Ägare

Lars Westman 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 42,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Berg/hällmark 10,5 ha
Skogsmark 1,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 44,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 42 000 kr
Betesmark 7 000 kr
Skogsmark 827 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Tomtmark 39 000 kr
Bostadsbyggnader 138 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 1 093 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 551 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Skogsmästare

Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Jag är intresserad av fastigheten Specksta och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning