Spetsnäset

En sällsynt möjlighet
Areal: 105 ha
Kommun: Karlsborg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 800 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2021
Spetsnäset är en virkesrik skogsö med unikt läge i sjön Viken, en kort båttur från Forsvik. Den sammanlagda landarealen uppgår till 105 ha varav 103 ha skogsmark med ett virkesförråd om 20 500 m3sk och ön är till formen långsmal i nord-sydlig riktning och avdelas i norr av Göta Kanal. På Spetsnäset norra del finns en liten stuga med enkel standard.

Försäljningen av Spetsnäset erbjuder en sällsynt möjlighet att förvärva en egen ö med fantastiska möjligheter till egen jakt och eget fiske, i en större insjö i med anslutning till både Vättern och Vänern via Göta Kanal.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (23)

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Stuga

På Spetsnäsets norra del finns ett enklare fritidshus med trästomme ståendes på plintar under tak av plåt. Invändigt finns ett rum, sovloft samt plats för pentry och sanitet. Invändigt är det dock inte färdigställt. Utvändig veranda under skärmtak.
Det finns ett äldre beviljat bygglov från 2005 för uppförande av tre attefallsstugor. Dessa har ej uppförts och tiden för byggnatin har gått ut vilket kräver nytt tillstånd för den som ev vill uppföra fler stugor.

Skogsmark

Spetsnäset är en unik skogsfastighet utgörandes en egen ö i Viken som omfattar sammanlagt 104,8 ha landareal, varav 102,8 ha produktiv skogsmark med varierande bonitet. Merparten av skogsmarken utgör barrskog i olika åldrar med övervikt av skog i yngre gallringsstadie med bra tillväxt. Virkesförrådet har uppskattats till ca 20 500 m3sk efter att tillväxten sedan planens upprättande beaktats, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 199 m3sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 7,4 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 675 m3sk/år. Av virkesförrådet utgör 56 % tall, 32 % gran och 12 % björk.Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 4 800 m3sk, i huvudsak föryngringsavverkningar. Om avverkningsförslaget följs kommer virkesförrådet efter 10-års perioden att öka till 22 000 m3sk.

Sammanfattningsvis är skogen mycket välskött där ett visst uppdämt behov av gallring föreligger men där skogsvård med röjning och plantering är liten under planperioden. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad november 2020.

Transport av virke från ön kan ske via att lägga en tillfällig bro över Göta kanal för vidare transport norrut till allmän väg. Servitut som säkerställer detta finns. Dessutom har pråm tidigare använts till fastlandet för uttransport av virke.

Jakt

Trots att det är en ö utan landförbindelse huserar en del vilt på Spetsnäset vilket ger möjlighet till spännande jakt. Närheten till fastlandet gör att viltstammen varierar under året och på ön finns älg, rådjur och vildsvin. Jakten kan bedrivas i egen regi från och med 2021-06-30.

Fiske

Spetsnäset erbjuder närmast obegränsade möjligheter till kräftfiske längst med egna strandlinjen som ungefärligen uppgår till hela 6 km. Tillgången på kräftor är bra. Viken är dessutom känd för sitt fiske efter insjöfisk där beståndet av gös är erkänt bra. Beståndet av aborre och gädda är även det mycket bra.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlsborg Forsvik 5:226

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 104,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 102,8 ha
Skogsimpediment 1,4 ha
Tomtmark 0,6 ha
Summa: 104,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten sakna fastställda taxeringsvärden då fastighetsbildning pågår.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning