Spikas

Kulturgård med bostadshus, uthus, härbren och stall i ett böljande landskap. Produktiv skogsmark 18,5 hektar.
Areal: 24 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 450 000 SEK
Varmt välkommen till Spikas, en kulturgård i sydvästra delen av Floda socken. Här finner du en miljö som minner om gamla tider. Små uppodlade marker omgärdade av blandskogar i ett böljande landskap. Gården Spikas består av bostadshus, uthus, härbren och stall, uppförda för länge sedan men hit har också ett flertal äldre byggnader flyttas för att återskapa en karakteristisk skogsgård. Gårdens areal uppgår idag till ca 24 hektar varav fem hektar är inägomark samt 18,5 hektar är skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 3 100 m³sk.

Det sägs att Flen är Floda sockens enda finnby men kan från början varit en fäbod under Floda och att denna sedermera avyttrats till finnar. Stöd för denna teori finns i en rannsakning från år 1726, se mer om detta i bilaga. Mest känt är Flen sannolikt för adelsmannen Cornelius Jönsson Svinhuvud, född i Falun och son till en av landets då rikaste personer, tillsammans med hustrun förvärvade de år 1645 en fäbod vid Flen av en finne för 50 riksdaler. Ännu idag är Flen en by med fast boende.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (31)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är ursprungligen uppförd omkring år 1910 och har vid senare tidpunkt byggts ut både till bredd och höjd. Stommen består delvis utav timmer med en fasad av träpanel. Grunden av huggen granit och takbeklädnad av tegel. Enkelt köksavlopp finns men inget fungerande indraget vatten, på gården finns en stensatt brunn men den har inte använts på lång tid och vattenkvaliteten är okänd. Uppvärmning genom mindre eldstäder. El finns. Byggnadsarean är ca 50 kvm.

På nedre plan finns hall, ett enklare och äldre kök med vedspis samt kammare med eldstad. Övre plan har hall samt ett sovrum.

Energideklaration

Säljaren kommer ej att upprätta energideklaration inför överlåtelsen. En skrivelse kommer att finnas med i köpekontraktet som fråntar köparen rätten att efter fullbordat köp upprätta energideklaration på säljarens bekostnad.

Driftskostnader

Säljaren har ej nyttjat gården och dess byggnation aktivt och har därför haft minimala kostnader kopplat till densamma. En köpare ska vara medveten om att driftkostnaderna ökar om man har för avsikt att bosätta sig på fastigheten.

Avgift för avfall, ca 800 kr. Försäkring, från ca 1 500 kr. El, ca 4 000 kr. Sotning, ca 1 200 kr.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Ett flertal ekonomi och komplementbyggnader är uppförda runt gårdstunet. Två härbren i timmer. Uthus i timmer, äldre stall delvis i timmer, loge i timmer. Renoverad ladugård i äldre stil med påbyggnad av timmer mm. Jordkällare.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till gården finns åker och betesmark om ca fem hektar. Marken nyttjas för närvarande av en jordbrukare i Flen.

Skogsmark

Till gården hör enligt skogsbruksplanen 18,5 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till 3 112 m³sk, vilket motsvarar ca 168 m³sk/ha. Löv är det dominerande trädslaget med 55 % av virkesförrådet medan gran har 40 % och tall 5 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,2 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 87 m³sk. Skogsbruksplanen är upprättad av Christer Carlsson i april år 2019 och har därefter uppräknats med ett års teoretiskt tillväxt.

Natur och kultur

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Ett flertal kulturlämningar, möjliga fornlämningar, finns registrerade som berör fastigheten

Jakt

Fastigheten är belägen inom Flens viltvårdsområde, vilket innefattar ca 1 400 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Flen 3:2

Ägare

Sture Björk 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,5 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 5,0 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 24,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 29 000 kr
Skogsmark 474 000 kr
Tomtmark 66 000 kr
Bostadsbyggnader 100 000 kr
Ekonomibyggnader 37 000 kr
Summa: 706 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning