Stackstorp

Stackstorp
Areal: 70 ha
Kommun: Linköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/9 2022
Representativt boende med strandlinje mot Norrbysjön endast 20 min från Linköping.

Sjöläge med representativt boende på skogsgård knappt 20 minuter från Linköping. Med högt läge på egen udde vid Motala ström/Norrbysjön ligger Stackstorps gård med en vacker mangårdsbyggnad och välarronderad mark som går ända till strandlinjen. Till gården hör ytterligare en bostad samt ett antal ekonomibyggnader. För den jaktintresserade så finns det gott om dovvilt i området.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Stackstorp

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 48 bilder
Visa alla 48 bilder

Foto: Christian Boo och Magnus Jansson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Gårdens huvudbyggnad uppförd omkring 1780 erbjuder ett representativt boende på ca 160 kvm fördelat på 7 rum och kök samt gott om förvaringsutrymmen. På nedre plan välkomnas vi in i hallen med gästtoalett. Till vänster finns det ett gediget lantkök från vilket man når matsalen som ligger i fil med vardagsrummet och salen, vilka alla har en strålande utsikt. Det finns även en groventré vilken idag nyttjas som arbetsrum och härifrån når man köket. Härifrån når man också matkällaren.

Från entréhallen leder trappan upp till ovanvåningen vilken rymmer en möblerbar hall, tre större sovrum, badrum, en enklare tvättstuga och gott om garderober. Värmesystemet är ett vattenburet system med radiatorer kopplat till jordvärmepump. I hallen och köket finns även elektrisk golvvärme. Dricksvatten tas från grävd källa i övrigt så nyttjas sjövatten. Avlopp är till trekammarbrunn. Bredband finns via fiber. Bostaden är idag uthyrd men kommer att finnas tillgänglig för ny ägare på tillträdesdagen.

I trädgården finns det gott om fruktträd och ädellövträd, bl.a. ett av Östergötlands största bokträd. Överlag är trädgården med tillhörande gårdscentrum i fint skick, med många arbetade detaljer och ger ett välkomnande intryck.

Röda huset

Det röda huset är ett vackert timmerhus i söderläge med utsikt över gårdens marker. På nedre plan finns kök, två sällskapsrum, toalett samt tvättstuga med dusch och bastu samt en hall. Övervåningen rymmer en mindre hall och tre sovrum. I huset finns tre murspisar och två kakelugnar, dessa är idag inte godkända för eldning. Uppvärmning med direktverkande el. Dricksvatten tas från grävd källa i övrigt så nyttjas sjövatten. Avlopp är till trekammarbrunn. Bostaden är inte uthyrd.

Ekonomibyggnader

Hönshuset

Hönshuset är gårdens vackraste ekonomibyggnad med stora fönster och gott om potential, här är det fantasin som sätter gränserna. Idag nyttjas byggnaden som förråd och garage. Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på gjuten platta och med tak av plåt. Yttermått enligt taxeringen 17 x 7 meter.

Stall/loge

Gårdens stall rymmer två hästspiltor, dessa nyttjas inte för tillfället och är av enklare karaktär, men takhöjden är väl tilltagen och lämplig för ridhäst. Logen används idag till förvaring av maskiner. Byggnaden har en stomme av timmer/trä med brädfodrad fasad på stenfot under tak av plåt. Yttermått enligt taxeringen 28 x 7 meter.

Ladugård

Ladugården rymmer den gamla ladugårdsdelen som nyttjas som förråd och en vedbod. Uppförd i stomme av timmer/trä med brädfodrad fasad på stenfot under tak av plåt. Yttermått enligt taxeringen 15 x 8 meter.

Magasin

Det gamla magasinet nyttjas idag som trädgårdsbod. Uppförd i stomme av timmer på stenfot under tak av tegel. Yttermått enligt taxeringen 10 x 5 meter.

Utöver ovan nämnda ekonomibyggnader så finns det en stor jordkällare och svinstia/utedass.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken uppgår till 6 ha och betesmarken till 1,71 ha enligt senaste SAM ansökan. På 0,58 ha av betesmarken har skötts som slåtteräng. Nuvarande ägare har brukat och sökt EU-stöd för markerna.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i april 2022. Den produktiva skogsmarken uppgår till 59,1 ha och virkesförrådet till 6 978 m3sk eller 118 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 56 % följt av gran och löv som utgör 27 % respektive 17 %. Medelboniteten beräknas till 6,8 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 3 200 m3sk och sammanlagt ca 3 100 m3sk är slutavverkningsmoget.

Enligt skogsbruksplanen är 3,7 ha klassat som K1, att svara för markberedning och återbeskogning av dessa ankommer köparen.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av 50 ha till 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 ha av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 13,3 ha.

Jakt

Jakten på Stackstorp erbjuder jakt på dovvilt, älg, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. I området förekommer även kronvilt sporadiskt. Fastigheten ingår i Ljung-Stjärnorps älg- och kronskötselområde. Jakten är upplåten till ett jaktlag t.o.m. 2026-06-30 avtalet är ej uppsagt och avgiften för upplåtelsen är 6 500 kr per år exklusive moms.

Fiske

Gården har fiskerätt i Norrbysjön inom vattenområdet som hör till fastigheten. Fisket är gemensamt med fem andra fastigheter och till gården hör 35 % av fisket.

Häradsallmänning

Fastigheten har andel i Gullbergs häradsallmänning med ett andelstal på 1/5-dels mantal. Gullbergs häradsallmänning består av 1 631 ha produktiv skogsmark och utdelningen per mantal för 2020 var 10 000 kr och för 2021 var det 16 450 kr.

En häradsallmänning ägs av jordbrukare inom ”Häradet” i proportion till det antal skattemantal (gammalt mått på skatteförmåga i jordbruksföretag) som de ägande fastigheterna har. Varje häradsallmänning har en styrelse som väljs årligen och styrelsen ansvarar tillsammans med den utsedde förvaltaren för all verksamhet.

I dag bedriver häradsallmänningarna framförallt ett modernt skogsbruk. Överskottet från verksamheten delas ut till delägande fastigheter enligt delägarnas beslut. Den totala arealen Häradsallmänningar i landet är ca 120 000 ha där det årligen avverkas mer än 500 000 m3sk skog.

Ljungsvattenskyddsområde

Fastigheten berörs av Ljungsvattenskyddsområde och inom området finns en yttre och en inre skyddszon. Det inre skyddsområdet består av vattenområdet mellan Borensbergs kraftstation och Malfors kraftverksdamm samt ett cirka 50 meter brett landområde i anslutning till vattenområdet.
Hela fastigheten berörs av det yttre skyddsområdet. Kontakta mäklare för att få tillgång till regelverket.

Mobilmast

På fastigheten finns en mobilmast och det finns tre avtal kopplade till masten.
Avtal 1 löper på fem år i taget och nästa period löper ut 2024-10-31 och är ej uppsagt.
Avtal 2 löper på fem år i taget och nästa period löper ut 2024-12-31 och är ej uppsagt.
Avtal 3 löper på fem år i taget och nästa period löper ut 2027-02-28 och är ej uppsagt.
Hyrorna är indexreglerade för samtliga avtal och den totala intäkten år 2021 är 13 025 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Linköping Stackstorp 1:1

Ägare

Klas Helin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 66,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,1 ha
Impediment 2,7 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 6,9 ha
Övrigmark 0,8 ha
Vatten 53,2 ha
Summa: 123,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 363 000 kr
Betesmark 90 000 kr
Skogsmark 3 366 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Tomtmark 890 000 kr
Ekonomibyggnader 80 000 kr
Bostadsbyggnader 1 894 000 kr
Industri 152 000 kr
Summa: 6 845 000 kr

Inteckningar

Två inteckningar om totalt 775 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier