Stadsnära läge

Areal: 38 ha
Kommun: Ystad
Objektstyp: Åker
Prisidé: 13 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2021
Ystad Folkestorp 1:7 är en obebyggd jordbruksfastighet belägen strax norr om Ystad. Fastigheten består till största del av åkermark vilken ligger inom klass 9 enligt den fysiska riksplaneringen. Åkermarken är tillgänglig för en köpare efter fastighetsägaren avslutat sin skörd växtodlingsåret 2021.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (25)

Foto: Husfoto

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten Ystad Folkestorp 1:7 är en stadsnära obebyggd jordbruksfastighet vilken består av en total areal om ca 38,3 ha. Areal enligt fastighetsregistret är 38,33 ha varav 35,24 ha utgör åkermark, 2,31 ha betesmark (ej stödberättigad) och resterande del är vatten/övrig mark. 1,62 ha av åkermarken består av äldre salix och utgör ej stödberättigad åkermark. Åkermarken ligger inom jordklass 9 enligt den fysiska riksplaneringen. Nuvarande ägare odlar detta växtodlingsår maltkorn, höstvete och höstraps på åkermarken. Stödrätter motsvarande den odlingsbara åkerarealen ingår utan särskilt vederlag. Dräneringen på fastighetens åkermark bedöms i stort vara tillfredställande.

Åtkomst till fastigheten via Folkestorps byväg, vägservitut över fastigheten Ystad Folekstorp 4:1 i nordväst och vägservitut över fastigheten Ystad Folkestorp 2:2 i sydost.

Fastigheten har del i dikningsföretagen Öja - Folkestorp samt Folkestorp.

Åkerarealen tillträds i stubb efter nuvarande ägare avslutat skörden av växtodlingsåret 2021.

Jakt

Jakten är utarrenderad tom år 2025 på ca7 ha (sydöstra delen av fastigheten). I övrigt är jakten på resterande del av fastigheten tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för vidare information.

Rättsförhållande

Fastighet

YSTAD FOLKESTORP 1:7

Ägare

Bo Göran Göransson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,3 ha

Taxeringsvärde

Eftersom fastigheten är samtaxerad med Ystad Folkestorp 4:1 är taxeringsvärdet ej fastställt för Ystad Folkestorp 1:7.

Inteckningar

Antal 11 st
Totalt belopp 2 384 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning