Stälpbergen

Skog vid Fryksdalshöjden
Areal: 79 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 250 000 SEK
Anbudsdag: 3/4 2023
Obebyggd skogsfastighet med växtkraftig ungskog. Väg i gott skick.

Mellan Arvika och Sunne ligger denna obebyggda skogsfastighet med tilltalande arrondering och växtkraftig ungskog. Fastigheten utgörs till största delen av ungskog då cirka 70 % av skogstillståndet har en ålder under 40 år. Fastighetens produktiva areal uppgår till 78,9 hektar med ett bedömt virkesförråd om 6524 m³sk. Väg med god standard.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Stälpbergen

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten utgörs av total areal om 79,1 hektar varav 78,9 hektar är produktiv skogsmark. Det bedömda virkesförrådet är 6 524 m³sk vilket ger ett medeltal om 83 m³sk/ha. Medelboniteten uppgår till 6,8 m³sk per hektar och år. Skogstillståndet utgörs av yngre skog och cirka 77 % av arealen återfinns i åldersklasserna under 40 år. Trädslagsblandningen är relativt jämn mellan trädslagen tall och gran då skogstillståndet utgörs av 42 % tall, 37% gran och 21% löv.

För att veta mer om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad under februari 2023 av Rolf Ljungberg.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens karttjänst skogens pärlor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Öst-Brunskogs viltvårdsområde som omfattar en areal om 2 617 hektar. Fastigheten har en jakträtt i viltvårdsområdet.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Säveln-Rinnens fvof och har en fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika skog 1:3

Ägare

Ola Tholén 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 80,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 79,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 79,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 876 000 kr
Summa: 4 876 000 kr

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 2 250 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stälpbergen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stälpbergen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier