Starred

Hög årlig tillväxt
Areal: 191 ha
Kommun: Härnösand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/8 2022
Naturskönt belägen skogsfastighet med årlig tillväxt om ca 1000 m³sk.

Lättillgänglig skogsfastighet om 191 hektar mark naturskönt belägen i vackra och bördiga Stigsjö, cirka 15 km väster om Härnösands stad. Fastigheten är i tre närliggande områden med största andelen röjning och gallringsskog med mycket bra bonitet och hög årlig tillväxt om ca 1 000 m³sk. Produktiv skogsmark om 172,3 ha med ett virkesförråd om 18 300 m³sk enligt skogsbruksplan. Fastigheten har strandläge mot Gussjön på flera platser. Enklare förråd finns på fastigheten. Fastigheten ligger inom Stigsjö Västra älgskötselområde.

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Starred

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 36 bilder
Visa alla 36 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november månad år 2019 av Sara Andersson (Nilsson) Forerstaras AB. Skogsbruksplanen är uppräknad med 2 års tillväxt.

​Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 172,3 hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 970 m³sk per år. Åldersfördelningen är förskjuten mot yngre växtlig skog med största andel skog i huggningsklassen G1 mellan 40-70 år.
Boniteten är mycket god och ligger på 6,5 m³sk/ha med mest frisk mark och smalbladig grästyp som vanligaste markvegetation som är tillgänglig​ för drivning under större delen av året.
Det dominerande trädslaget är gran som upptar 64% av virkesförrådet, löv 22% och tall 14% enligt skogsbruksplanen.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som markberedning och plantering 1 ha, återväxtkontroll om 24,9 ha samt röjning om 38,9 ha under planperioden.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärdet på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av forn-kulturlämningar i form av minnesinskrift på ett flyttblock samt kulturhistorisk lämning, gammal brobank. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Fastigheten är registrerad för älgjakt inom Stigsjö Västra ÄSO Källa Länsstyrelsen. För närvarande bedriver Gussjö Bölen jaktlag älgjakt på fastigheten. Jaktlaget jagar över ca 430 ha med 4 jägare i jaktlaget. Jakten är upplåten genom muntlig upplåtelse.
Jaktledare i jaktlaget Bengt Rantala 0611 554 436

Småvilt jagas på egen fastighet.

Vägar

Allmänna vägen mellan Härnösand och Nordanå samt mellan Starred och Östanvik passerar genom fastigheten. Det finns också flera mindre vägar som går över fastigheten. Starred Ga:1 väg från allmänna vägen och ut till Starredsnäset, Nybyggetjärnsvägen väg förbi skjutbanan och Måntorpsvägen gamla byvägen samt enklare skogsväg.

Byggnader

På fastigheten finns en enklare förrådsbyggnad belägen vid Gussjön. Byggnaden är om ca 50 kvm uppförd i stomme av trä med plåttak.

Stigsjö

I Stigsjös dalgång bor det ca 1 100 personer permanent. Under sommarens månader när fritidsfolket är i sommarstugorna och utflyttade kommer hem ökar
befolkningen betydligt. Jord och skogsbruk har av tradition bedrivits i socken. Avståndet till tätorterna Härnösand, Sundsvall, Timrå & Kramfors gör att arbetspendling från Stigsjö är möjlig. Brunne är som ett centrum i Stigsjö. Där finns skola, förskola, mataffär, bensinpump och Brunnegården äldreboende. I Brunne skola går barn i årskurs 1 - 6 samt en förskoleklass. Stor skolgård som bjuder in till lek och rörelse med skogen på gångavstånd. På skolan
går ungefär 130 elever. Det är mycket fin natur i Brunne, Stigsjö med många sjöar i området och flera har badplatser, Stallarna vid
Brunnesjön är populär och med många badgäster. Vid Brånsviken i Långsjön finns en mindre badplats, i Starred finns en fin badplats och dit är det ca 5 km och
det är även nära till Gussjön där man kan bada och fiska eller paddla kanot. Gussjöleden är en kanotled som löper mellan de långsträckta sjöarna Långsjön och
Gussjön. Leden är ca 29 km lång.

Bad och rastplats mm

På fastigheten intill Gussjön finns en fin insjö badplats som passar alla åldrar. Här finns grillplats, bord, gungor och en stor gräsmatta. Badplatsen sköts av Härnösands kommun.

Det finns även en mindre badplats samt en mysigt belägen grillplats med vidskydd som ligger på fastigheten vid Gussjön.

Inägomark

Betes/åkermarken (inägomarken) är enligt skogsbruksplanen på 10,5 ha. Betes/åkermarken brukas genom muntlig upplåtelse och är lovad att bruka marken under säsongen 2021. Säljaren har inga stödrätter att överlåta för marken.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Rättsförhållande

Fastighet

Härnösand Starred 1:86

Ägare

Anders Enkvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 192,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 172,3 ha
Myr/kärr/mosse 1,7 ha
Inägomark 10,5 ha
Väg och kraftledning 3,5 ha
Skogsmark 2,9 ha
Summa: 190,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 42 000 kr
Skogsmark 5 352 000 kr
Skogsimpediment 24 000 kr
Summa: 5 418 000 kr

Inteckningar

Inteckningar om 8 355 000 kr finns uttagna i fastigheten. Fastigheten är samintecknad med en annan fastighet som säljaren äger. Inteckningarna ska dödas och ny fastställas så att inteckningar om 4 000 000 kr ska följa med fastigheten Starred 1:86.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Starred & vill bli kontaktad

Mäklaren för Starred kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier