Staveryd

Skogsfastighet med ett mindre fritidshus söder om Nydala. Säljs på offentlig auktion 21/4-20.
Areal: 77 ha
Kommun: Värnamo
Objektstyp: Gård
I vacker omgivning i skogslandskapet söder om Nydala, c:a 30 km nordost om Värnamo, ligger fastigheten Staveryd 1:6 och 1:12 med ett naturskönt läge intill Vrigstadåns sjösystem. Växtlig skogsmark där fastigheterna i huvudsak ligger i ett sammanhängande skifte. På fastigheten finns en enklare fritidsbyggnad, trevligt belägen med utsikt över sjön. Jakt- och fiskerätt. Total areal om 76,8 ha varav 69,5 ha produktiv skogsmark.

Fastigheten säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Av Tingsrätten förordnad god man är advokat Anna Holmén, Advokaterna i Jönköping.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Fritidsbyggnad

På fastigheten finns en fritidsbyggnad, trevligt belägen ca 50 m från sjökanten. Byggnaden utgörs av en äldre timrad byggnad i enkel standard med tak av cementtegel. Uppförd 1910 med en taxerad boyta om 50 m2. Enskilt vatten hämtas från grävd brunn, dock ej för dricksvatten. Utedass finns på tomten. El finns indraget i byggnaden.

På nedre plan finns ett allrum samt ett enkelt kök med vedspis. Trappa upp till loft med sovrum

Energideklaration

Finns ej upprättad då fastigheten enbart använts som fritidsbostad.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Fristående garagebyggnad i trä samt ett enklare uthus.
Intill strandkanten finns uppförd en liten vedeldad bastu.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra Skogsägarna under januari 2020. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 69,5 ha med ett beräknat virkesförråd om
10 378 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 7,9 m3sk per ha och år.
Trädslagsfördelning: Gran 43 %, tall 28 % samt löv 26 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Jakt

Jakträtten står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Fastigheten ingår i jaktlag avseende älgjakten.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i den s.k. ”kraftverksdammen” vilken är en fördämning av Vrigstadsån.

Nyckelbiotop

På fastigheten finns två stycken registrerade nyckelbiotoper belägna i avdelning 39 och 46 på skogskartan. För mer information se www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

Förvärvstilltsånd

Fastigheten är belägen i Nydala församling vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.

Rättsförhållande

Fastighet

Värnamo Staveryd 1:6, 1:12

Ägare

Magnus Nyberg 1/4
Maria Hedström 1/4
Andreas Nyberg 1/4
Claes Nyberg 1/4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,5 ha
Impediment 5,0 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 76,8 ha

Taxeringsvärde

Staveryd 1:6 Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2017 Tomtmarksvärde 132 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 97 000 kr Skogsmark 1 478 000 kr Skogsimpediment 7 000 kr Betesmark 19 000 kr Summa 1 733 000 kr Staveryd 1:12 Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2017 Skogsmark 2 910 000 kr Skogsimpediment 3 000 kr Betesmark 36 000 kr Summa 2 949 000 kr

Inteckningar

I Staveryd 1:6 finns uttaget tre st pantbrev om totalt 800 000 kr. I Staveryd 1:12 finns uttaget tre st pantbrev om totalt 1 385 000 kr. Befintliga lån löses av säljaren.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Offentlig auktion

2020-04-21
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Staveryd och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning