Stävie Byskola

Stävie byskola
Areal: 0,4 ha
Kommun: Kävlinge
Objektstyp: Övrigt
Prisidé: 5 000 000 SEK
Det sitter i väggarna

I slutet på 1800-talet började det planeras för ett nytt och modernt skolhus i byn. Detta med bakgrund att småskola inrättats 1873 och ny lärare anställts i byn. Efter mycket diskussion om skolans placering skänkte 1878 kyrkoherden en del av sin tomt för folkskolan. Till grunden för skolhuset beslutades att gråsten från kyrkogårdsmuren skulle användas.

1879 stod skolan i Stävie färdig. Det uppfördes ett avträdeshus, det sattes in järnugnar i skolsalar och lärarrum och på vinden inreddes kommunalstuga.

Skolan var sedan i drift fram till 1963. Efter det har skolan nyttjats till lite av varje, bland annat diskotek och förvaringslokal.

2017 beviljades förhandsbesked om att göra om skolhuset till flerfamiljshus. Onekligen hade det kunnat bli fantastiska lägenheter alternativt en unik privatbostad i denna byggnad som andas mycket historia i den gemytliga byn Stävie på den skånska slätten.

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Stävie Byskola

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Skolbyggnad

Skolan är uppförd 1879 på gedigen stomme av tegel. Byggnaden har putsad fasad och tak klätt med eternit. Den taxerade lokalytan uppgår till 350 kvm i ett plan med oinredd vind.

Byggnaden har fortfarande kvar den tidigare planlösningen från den tid då skolan fortfarande levde. Sedan 90-talet har byggnaden stått outnyttjad och renoveringsbehovet är stort såväl invändigt som utvändigt. Det finns idag inget fungerande värmesystem. Byggnaden har idag eget vatten och enskilt avlopp. Möjligheten finns till anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Källare under mindre del av byggnaden.

Kävlinge kommun lämnade 2017 positivt besked för förändring av skolbyggnaden till flerbostadshus. I framtaget skissförslag från arkitektbyrå för ombyggnad till flerbostadshus rymmer byggnaden åtta lägenheter. Förslaget visar en möjlighet att på ett hänsynsfullt sätt bygga om den fina byggnaden bostäder i en lantlig bymiljö.

Fastigheten har en stor tomt om hela 4 210 kvadratmeter.

Skolan är uppförd 1879 på gedigen stomme av tegel. Byggnaden har putsad fasad och tak klätt med eternit. Den taxerade lokalytan uppgår till 350 kvm i ett plan med oinredd vind.

Invändigt har fortfarande kvar den tidigare planlösningen från den tid då skolan fortfarande levde. Sedan 90-talet har byggnaden stått outnyttjad och renoveringsbehovet är stort såväl invändigt som utvändigt. Det finns idag inget fungerande värmesystem. Byggnaden har idag eget vatten och enskilt avlopp. Möjligheten finns till anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Källare under mindre del av byggnaden.

Kävlinge kommun lämnade 2017 positivt besked för förändring av skolbyggnaden till flerbostadshus. I framtaget skissförslag från arkitektbyrå för ombyggnad till flerbostadshus rymmer byggnaden åtta lägenheter. Förslaget visar en möjlighet att på ett hänsynsfullt sätt bygga om den fina byggnaden bostäder i en lantlig bymiljö.

Fastigheten har en stor tomt om hela 4 210 kvadratmeter.

Rättsförhållande

Fastighet

Kävlinge Stävie 9:13

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 0,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 325 - Hyreshusenhet, lokaler, taxeringsvärde år 2019 Hyreslokal 231 000 kr Bostadsbyggnader 189 000 kr Summa: 420 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 125 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier