Stebbarsvallen

Stugor, skog och jakt
Areal: 5 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 390 000 SEK
Anbudsdag: 6/10 2023
Två fina timmerstugor och skogsmark vid Stebbarsvallen i nordvästra Hälsingland. Jakt i viltvårdsområde.

Här säljs en lättillgänglig mindre skogsfastighet med två timmerstugor i gott skick vid den avskilt belägna Stebbarsvallen, knappt 4 mil nordväst om Ljusdal. Ett bra tillfälle för dig som gillar att spendera fritiden i fridfull skogsmiljö, kanske önskar bedriva skogsbruk i mindre skala och söker möjligheter till jakt. Fastighetens strategiska läge inom ett viltvårdsområde om ca 5 100 ha gör att jakten kan inledas direkt utanför knuten.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Stebbarsvallen

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stebbarsvallen

Stebbarsvallen fördelar sig på två fastigheter varav försäljningsobjektet med sina två stugor utgör en av fastigheterna. Den andra delen med vallens övriga byggnader ägdes tidigare av Färila pastorat.

”Stebarsvallen var kyrkoherdeboställets fäbodvall sedan slutet av 1700-talet och var i bruk till 1930-talet. Sedan har den använts som utflyktsmål och rekreationsplats för församlingen och de anställda.” (Källa: https://www.ugglemor1.se/Hembygd/stebarsvallen.htm)

År 2008 sålde Färila pastorat sin del av vallen som sedan dess är i privat ägo.

Stuga

Huvudstugan är inredd för boende och består av storstuga och ett sovrum. I storstugan finns ett större murverk med en öppenspis och en vedeldad köksspis, kokplattor och kylskåp som drivs av gasol samt en diskbänk med enkel slaskledning. Elledningar har dragits för att genom anslutning till bilbatteri försörja belysning och vattenpump till vattenkran av ”husvagnsmodell” vid diskbänken. I sovrummet finns en badrumskommod med handfat och vattenkran ansluten till pumpen och slaskledningen vid diskbänken. Vatten finns att hämta i brunnen på tunet, vattenprov saknas.

Byggnaden är uppförd i timmer på stenar, har kopplade 2-glasfönster och takbeklädnad av lertegel. Under 00-talet renoverades stugan genom lyftning, skorstenen murades delvis om mm. Byggnadsarean (byggnadens yta på marken) uppgår till ca 46 m².

Raststuga

Stuga i gott skick om ett rum samt en takad utedel. Uppförd på timmer med grund av stenar på mark och takbeklädnad av lertegel. I rummet finns en vedkamin för uppvärmning. Byggnadsarean uppgår till ca 40 m² varav utedelen utgör ca 13 m².

Stugan har genom åren stått öppen till allmänhetens förfogande och använts som raststuga. Ny ägare bestämmer hur stugan skall disponeras fortsättningsvis.

Övrigt

På tunet finns även en rejäl timrad vedbod med yttertak av lertegel.

Strax sydost om stugorna, mot vägen, kan man se rester av en jordkällare.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats 2015 av Mårtens Gård & Skog. Planen har inför försäljningen tillväxtberäknats t.o.m. 2023 års tillväxt och justerats för utförda åtgärder. Justering har även gjorts för den brandgata som skapas i samband med den stora branden 2018.

Enligt planen omfattar fastigheten 4,4 ha produktiv skogsmark och virkesförrådet har beräknats till 467 m³sk. Skogen återfinns huvudsakligen i åldersklasserna 20-39 år och tall utgör 73% av det totala virkesförrådet. Boniteten anges till 4:5 m³sk per hektar och år.

Se bifogad skogsbruksplan för närmare information.

Jakt

Fastigheten ingår i Agvall-Tjärnvalls viltvårdsområde som omfattar ca 5 100 ha. Kontaktperson för viltvårdsområdet är Esbjörn Johansson, jaktledare, som nås på mobil: 070-650 14 24

Fiske

Fisket i området administreras av Färila FVO. Se mer information på https://www.farilafiske.se/.

Vägar

Skogsbilvägen som leder fram till fastigheten har finansierats genom trafikavgifter i samband med virkestransporter efter avverkning av skog.

Visning

Visning av Fastighetens stugor sker efter överenskommelse med mäklaren. Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringliggande stugor och skog.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Lillbyn 1:17

Ägare

Mia Djäkner 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 4,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,4 ha
Övrigmark 1,2 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 5,8 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheten är samtaxerad saknas eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Öppen budgivning. För mer information se Prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning. För mer information se Prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier