Stenbrohult

Stenbrohult
Areal: 507 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 52 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/4 2023
Stor och rationell skogsegendom, ca 54 000 m³sk. Förvaltad skog, ett skifte, god tillväxt och bra vägar.

I gränstrakten mellan Kronobergs och Kalmar län finns nu möjligheten att förvärva en stor och rationell skogsegendom. Gårdens ägor är samlade i ett skifte med fantastiskt vägnät. Skogsmarken omfattar ca 421 ha och har genom åren förvaltats väl vilket resulterat i fina produktionsskogar med god tillväxt och ett virkesförråd om ca 54 000 m³sk.

Invid gårdscentrat har gården välhävdade kulturmarker med småbrutna åkrar och naturbeten med inslag av ädellöv. Markerna är mycket natursköna och väl samlade för rationell betesdrift. Gårdens jordbruksmark uppgår till ca 35 ha.

Stenbrohult erbjuder fina förutsättningar för rekreation, fiske och jakt. Gården utgör en variationsrik jaktmark och här finns såväl sjöar som strömmande vatten. Vid sjön Tämmen finns en enkel stuga med trevligt läge.

Gårdscentrat omfattar tre bostadshus och äldre ekonomibyggnader med lämpligt läge att kunna avskiljas till egen fastighet för köpare som så önskar.

Fastigheten säljs genom anbudsförfarande med en prisindikation om 52 500 000 SEK.

Kontakta Areal

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stenbrohult

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder

Visa alla 42 bilder
Visa alla 42 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Vita huset

Bostadsbyggnad i bra skick med generösa ytor som passar bra både för boende och representation.

Planlösning entréplan: glasveranda, hall med trappa till övre plan, finrum med kakelugn, sovrum med kakelugn, tvrum med öppen eldstad, sovrum med kakelugn, kök med vedspis och matplats, badrum med dusch/wc samt groventré/tvättstuga.

Planlösning övre plan: hall med kontor och utgång till inbyggd balkong, sovrum med kakelugn, badrum med badkar/wc, finrum med öppen eldstad, sovrum med
kakelugn och sovrum. Förvaring i snedgarderober. Källare under ca 1/4-del av byggnaden.

Boyta 200 kvm, biutrymmesyta 40 kvm och standardpoäng 29 enligt fastighetstaxering. Byggnadskonstruktion med krypgrund/källare/torpargrund, trästomme, träfasad/puts, tak av betongpannor och isolerglasfönster.

Uppvärmning genom vattenburet system med bergvärmepump (2006), ackumulatortank och radiatorer. Tillgång till vedspis, kakelugnar och öppen eldstad.

Fiber finns installerat.

Gula huset

Mycket charmig och rymlig bostad där entréplan har genomgått trevlig renovering och övre plan lämnats orörd.

Planlösning: Hall, badrum med dusch, matsal, groventré, tvättstuga/kök, tv-rum och två sovrum. Övre plan är idag oinrett.

Boyta 80 kvm och standardpoäng 23 enligt fastighetstaxering. Byggnadskonstruktion med torpargrund/matkällare, timmerstomme, träfasad, tak av betongpannor och 2-glasfönster/1-glasfönster.

Uppvärmning genom värmepump, luft/luft. Två öppna eldstäder, en kakelugn och en bakugn.

Fiber finns installerat.

Röda huset

Bostadsbyggnad som används av jägarna i samband med jakt. Äldre stil och standard.

Planlösning entréplan: Hall, två sovrum, kök och badrum med dusch. Planlösning övre plan: hall med utgång till balkong, två sovrum och kattvindar.

Byggnaden saknar taxeringsuppgifter.

Byggnadskonstruktion med torpargrund, trästomme, träfasad, tak av betongpannor/plåt och 2-glas fönster.

Uppvärmning genom vattenburet system kopplat till elpatron och en nyligen installerad kamin.

Vatten

Gården har enskilt vatten via borrad vattenbrunn. Vattenbrunnen tjänar bostadsbyggnaderna och ladugården. Vattenanläggningen är belägen i ladugården.
Vattenprover saknas.

Avlopp

Enskilt avlopp, sannolikt från år 1986 enligt uppgift från Uppvidinge kommun. Anläggningen tjänar samtliga bostadsbyggnader.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll för eldstäderna är utförd i februari år 2023 och protokoll förväntas komma i mars.

Driftskostnader

Elektricitet, ca 20 000 kwh (total elförbrukning)
Sophämtning, ca 2 500 SEK/år
Slamtömning, ca 1 000 SEK/år
Sotning, ca 2 000 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift, ca 6 000 SEK/år
Försäkring, 38 000 SEK/år (inkl. skogsförsäkring)

Ovanstående driftskostnader per år för bostadsbyggnaderna är Säljarens bedömda historiska kostnader. Bostadsbyggnaderna har endast varit bebodda
under kortare perioder och däremellan underhållsuppvärmda. Driftskostnaderna för ny ägare kan komma att skilja sig betydligt beroende användning och
investeringar. Till viss del har uppvärmning skett med ved, kostnad för ved tillkommer ovan angivna siffror.

Besiktningsprotokoll

Säljaren har utfört överlåtelsebesiktning av de tre bostadsbyggnaderna. Besiktningen är utförd av Gustaf Björkman Besiktningsbolaget 2023-01-12.
För att ta del av besiktningsprotokoll kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Energideklaration

Säljaren har genom Besiktningsbolaget (2023-01-20) upprättat energideklarationer för ”Vita huset” och ”Gula huset”. Båda byggnaderna har energiklass E. För kopia på energideklarationer kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Någon energideklaration avseende ”Röda huset” kommer ej att upprättas av Säljaren.

Invändiga bilder

För invändiga bilder på bostadsbyggnaderna är Ni välkommen att kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugård med fd stalldel, höskulle, loge, äldre spannmålsanläggning och vagnsbod. Arrendatorn nyttjar idag delar av ladugården till förvaring av maskiner och
balar. Det tidigare mjölkrummet nyttjas av jägarna till slakteri. Delar av gårdens vattenanläggning finns i ladugården.

Garagelänga

Dubbelgarage och förvaring. Jägarna nyttjar utrymme i byggnaden i samband med hantering av vilt vid jakt, här finns också ett mindre kylrum.

Övriga byggnader

- Äldre ladugård.
- Gödselbrunn.
- Tankbod.
- Jordkällare.
- Hundhus.
- Garage vid gula huset.
- Utedass.
- Äldre gårdssåg samt jaktstuga i skogsbruksplanens
avdelning 87. Funktionen kring sågverket är okänd.

Skog och mark

Skogsmark

Stenbrohult är en rationell skogsegendom som genom sin arrondering och väl utbyggda vägnät skapar goda förutsättningar för en enkel och effektiv förvaltning. Skogen har under längre tid vårdats med intresse och hög ambitionsnivå vilket resulterat i välskötta skogar med bra förutsättningar för framtida virkesproduktion. Ägorna sträcker sig från Badebodaån i norr till Idesjö i söder. I öster ansluter marken även till sjön Tämmen. Skogen kan sammanfattas som skött och växtlig.

Det finns en skogsbruksplan över fastigheten upprättad av Olof Nilsson (Hushållningssällskapet) med inventering utförd i januari 2020. Planläggaren har i december 2022 ajourhållit planen med utförda åtgärder samt tillväxt för 2020, 2021 och 2022. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 420,9 ha med totalt virkesförråd om ca 53 900 m³sk (motsvarar medeltal 128 m³sk/ha). Virkesförrådet fördelas 42 % tall, 47 % gran, 10 % löv och 1 % lärk.

Säljaren har upplåtit en avverkningsrätt, vilken omfattar avdelning 26, 95 och 186 i skogsbruksplanen. Avverkning är ännu ej utförd. De aktuella avdelningarna utgör i skogsbruksplanen obehandlad kalmark (K1) utan virkesförråd.

Årlig volymtillväxt ca 2 347 m³sk enligt plan. Medelboniteten anges till 7,2 m³sk/ha och år vilket ger fastigheten en produktionsförmåga om ca 3 000 m³sk/år.

Avverkningsförslaget är satt till ca 17 100 m³sk fördelat på 10 900 m³sk föryngringsavverkning och 6 200 m³sk gallring.

Säljaren kommer under våren 2023 utföra och bekosta plantering i avdelning 66, 67 och 169 samt hjälpplantering i avdelning 7.

Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Jordbruksmark

Stora delar av gårdens jordbruksmark ligger längs Badebodaån. Närmast ån finns fuktiga partier och lövskog med höga naturvärden som sedan övergår till välhävdade kulturmarker, åkermark och naturbeten.

Arealen inäga/åker uppgår enligt skogsbruksplanen uppgår till 35,2 ha.

Arealen jordbruksmark (block SAM-internet 2022) uppgår till 30,98 ha enligt Jordbruksverket. Arealen fördelas 14,55 ha åker, 16,21 ha bete och 0,22 ha ej stödberättigat bete.

Det finns två upplåtelser för jordbruksmarken:
- Åkermarken är upplåten till och med 2023-12-31.
Arrendatorn har utryckt önskan om att fortsätta bruka jorden.
- Betesmarken är upplåten till och med 2028-01-01.

Stängsel runt betesmarken tillhör nuvarande brukare och följer ej fastigheten.

Jakt

En varierad jaktmark där jakten exempelvis kan bedrivas med hund på stora sammanhängande skogspartier eller som pyrschjakt runt de vackra betesmarkerna som omgärdas av ädellöv och småbrutna åkrar. Stenbrohult erbjuder viltslag som älg, småvilt, vildsvin och fågel.

Fastigheten ingår i Älghults älgskötselområde.

Befintlig jaktutrustning (ex. torn och foderspridare) inom fastigheten tillhör nuvarande jakträttshavare och ingår ej.

Jakten är upplåten till 2024-12-31 och köparen disponerar jakten per 2025-01-01.

Älgjakt bedrivs idag gemensamt i byn om ca 850 ha.

Fiske

Goda möjligheter till fiske och kräftfiske i två sjöar samt Badebodaån.

Fastigheten ingår i följande fiskevårdsområden:
- Idesjön omfattas av Idesjö m.fl. sjöars fvof.
- Tämmen omfattas av Tämmens fvof.
- Badebodaån omfattas av Kiasjöns, Furusjöns,
Björkhultssjöns, och Badebodaåns fvof.

Kontaktuppgifter till fiskevårdsområdena kan tillhandahållas vid frågor om fisket, kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Sjöstuga

På naturskön plats vid sjön Tämmen, där skogsvägen slutar vid sjön, finns en enklare sjöstuga. Här har man fin vy över sjön och möjlighet till lätt tillgänglig båtplats (avdelning 217 i skogsbruksplanen).

Rättsförhållande

Fastighet

Uppvidinge Stenbrohult 1:20

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 491,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 420,9 ha
Myr/kärr/mosse 27,3 ha
Berg/hällmark 1,4 ha
Inägomark 35,2 ha
Väg och kraftledning 15,1 ha
Övrigmark 7,0 ha
Vatten 1,8 ha
Summa: 508,7 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 6 500 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stenbrohult & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stenbrohult kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier