Stenviksstrand

Budgivning pågår!
En obebyggd skogsfastighet i ett skifte i Stenviksstrand på totalt 154 ha är nu till salu. Bra arrondering och god tillgänglighet med vägar. Produktiv skogsmark 81 ha med virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan om ca 3 000 m³sk. På fastigheten finns även en egen tjärn, Klippbodtjärnen.
Areal: 154 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/6 2022

Budgivning

Budgivare 2 2 000 000 SEK 2022-05-11 kl. 08:13
Budgivare 1 1 700 000 SEK 2022-05-09 kl. 08:59
En obebyggd skogsfastighet i ett skifte i Stenviksstrand på totalt 154 ha är nu till salu. Bra arrondering och god tillgänglighet med vägar. Produktiv skogsmark 81 ha med virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan om ca 3 000 m³sk. På fastigheten finns även en egen tjärn, Klippbodtjärnen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sollefteå
Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder (34)

Foto: Daniel Höglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Stenviksstrand 1:34 är en obebyggd skogsfastighet belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av ett väl arronderat skifte på totalt 154 ha med totalt ca 81 ha produktiv skogsmark. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober månad år 2021 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98.
Det totala virkesförrådet är ca 3 000 m³sk, med en stor andel gallrings- och röjningsskog. ​

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder.
Boniteterna är relativt låga med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 61 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre skog.
Ungefär 7 %, (6 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 650 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 57 %, (47 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder såsom plantering och röjning under planperioden.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Vägar

Allmänna vägen mellan Nordankäl och Tågsjöberg går genom fastigheten. Det finns även en skogsbilväg som går in på fastigheten.

Jakt

Jakten är skriftligt upplåten till Klippens jaktlag på ett år i taget. För mer information om jakten kontakta jaktledare Yngve Persson telefon 072-232 56 06.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Stenviksstrand 1:34

Ägare

Kjell Seved Johansson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 81,1 ha
Skogsimpediment 57,5 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 3,4 ha
Vatten 10,4 ha
Summa: 153,9 ha
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Jag är intresserad av fastigheten Stenviksstrand och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning