Stockared Nybygget

Stockared Nybygget
Areal: 20 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 900 000 SEK
Trevlig liten skogsfastighet med fritidsboende i avskild och naturnära miljö.

Gemytlig liten skogsgård som innehar det mesta. Här möts man av ett enklare fritidshus i lugn miljö och med den anlagda dammen som närmaste granne. Bostadshuset från 1800-talet finns bevarat och skulle kunna återskapas till ett boende med genuin gammaldags karaktär och känsla. Den egna skogen på knappt 20 hektar ger utrymme för kroppsarbete i naturen som samtidigt skapar värdetillväxt och formar de framtida skogsbeståndet. Vid ån Tidan som rinner förbi har man eget kräftvatten och därmed möjlighet till fiske. Jakten bedrivs gemensamt i områdets jaktlag idag och här väljer den nya ägaren hur det skall bli i framtiden.

Närmaste större tätort är Mullsjö som ligger ca 15 min bort med bil. Till sjön Brängen med en fin liten badstrand är det ca 4,5 km.

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stockared Nybygget

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stugan

Fritidsbostaden uppfördes år 1975 med boende i ett plan och en härlig inglasad uteplats med utsikt över dammen och ägorna. Stugan inrymmer ett sovrum, ett mindre rum, köksdel, allrum med braskamin samt entré via veranda till en liten hall med toa/duschplats. Uppvärmning sker med luft/luftvärmepump. Braskaminen har ej nyttjats under senare år och behöver provtryckas/besiktigas före man eldar igen. Vatten från den grävda brunnen finns indraget till kök och dusch i stugan. Vattnets kvalité har ej provtagits och nuvarande ägare har tagit med sig dricksvatten och endast nyttjat fastighetens vatten till dusch och tvättvatten. Avloppsbrunn saknas.

Stugan är byggd på plintar med träfasad och tak av betongpannor. Vidbyggt södergaveln finns en uteplats på trallgolv samt en mindre uteplats intill verandan. Uterummet mot dammen är ljust och rymligt med isolerat tak som även utrustats med en plastkupa för mer ljusinsläpp.

Gamla bostaden

Den ursprungliga bostaden är full av karaktär, men har ej använts som bostad under lång tid. Byggnaden är uppförd med timrad stomme, träfasad och torpargrund. Taket är omlagt till ett plåttak. Vidbyggt baksidan finns en farstu som leder in till köket, storstugan, sovrummet och hallen med huvudentrén. Övre plan är oinrett. Byggnaden saknar ansluten el och VA och är i nedgånget skick. För den som vill och har intresset är dock möjligheterna stora, att återskapa ett trevligt boende med äkta gammaldags känsla. Invändigt finns flera eldstäder. Skorstenarna är nedmonterade, troligtvis i samband med takomläggningen.

Gäststugan

En trevlig gäststuga med ett inrett rum om ca 10 kvm. Här finns en dubbelsäng samt en våningssäng som passar utmärkt för övernattande gäster. Stugan är isolerad och värms med direktverkande elelement. I Utrymme bakom sovrummet finns en mulltoa samt förrådsutrymme. Stugan står på plintar med träfasad och plåttak.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Ladugården har en äldre djurdel med timrade väggar samt loge med förvaringsutrymmen och ett loft. På taket ligger plåt.
Traktorgaraget är uppfört i trä med plåttak och inrymmer arbetsbänkar samt en öppen yta på grusat underlag för redskapsförvaring. Även här finns ett mindre loft. Vidbyggt traktorgaraget finns ett litet utrymme som tidigare var fyrhjulingsgarage och som är sammanbyggt med såghuset. Såghuset omfattar ett brädförråd under plåttak och är indelat i flera fack för sortering. Här finns även en inbyggd sågbänk m.m.

Växthusen

Två stycken tunnelformade växthus varav ett lite större än det andra. I växthusen finns bl a vinrankor samt gott om plats för odling av vad man känner för. Växthusen skyddas av plast som delvis är trasig, men som kan ersättas med ny om man vill återuppliva odlingen igen.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 19 ha och finns samlad i en figur som sträcker sig både öster och väster ut från gårdens byggnader. Skogen domineras av yngre bestånd med drygt 85 % av arealen i åldrar under 40 år. Gran är det huvudsakligt trädslaget som efterföljs av löv, där självföryngrad björk i ungskogarna står för merparten av lövandelen. Merparten av skogsmarken är frisk, men det finns inslag av fuktigare områden. Produktionsförmågan är överlag god med en medelbonitet som är beräknad till 8,7 m³sk Det föreligger dock ett behov av skogsvårdsåtgärder, främst ett röjningsbehov på 4,7 ha av ungskogarna samt behov av gallring/underväxtröjning före gallring på drygt 8 ha. Virkesförrådet uppskattas enligt skogsbruksplanen till ca 2 170 m³sk vilket ger ett genomsnitt på ca 115 m³sk/ha. Av virkesförrådet utgörs 1 % av tall, 73 % av gran, och 26 % av löv. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 130 m³sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 780 m³sk, varav ca 620 m³sk som gallring.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 0,9 ha och återfinns delvis som en äng och delvis som öppenmark med lövuppslag i anslutning till gårdscentrum och byggnadsbeståndet. Ängsmarken hålls öppen genom att gräset skördas eller putsas årligen. Det föreligger dock inget arrende eller någon aktiv brukning, vilket ger köparen möjlighet att själv välja inriktning på framtida skötsel.

Jakt och fiske

Jakträtten är muntligen upplåten till Askåsens jaktlag. Nuvarande ägare deltar med en andel i laget och erhåller därmed en årlig köttandel. Fastigheten angränsar ån Tidan i nordöstra delen och har därmed tillgång till eget kräftfiske utmed den ägda sträckan samt halva bredden av ån. Nere vid Tidan finns även en liten utgrävd damm, en träbro över bäcken samt en redskapsbänk och viss fiskeutrustning. Dammen vid huset har för tillfället inget bestånd av fisk eller kräftor.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Stockared 1:5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,0 ha
Inägomark 0,9 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 20,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 29 000 kr
Betesmark 22 000 kr
Skogsmark 493 000 kr
Tomtmark 110 000 kr
Bostadsbyggnader 148 000 kr
Summa: 802 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 48 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Bud senast

2022-06-28
För mer information se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Ulricehamn

Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
Alla objekt från Ulricehamn

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier