Stocksbo

Obebyggd skogsfastighet vid Färila med jakt i vvo.
Areal: 7 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 275 000 SEK
Anbudsdag: 23/9 2020
Obebyggd skogsfastighet fördelad på två ägofigurer belägna söder om Färila, den huvudsakliga delen vid Stocksbo och ett mindre område vid Uggvallen. Fastigheten omfattar ca 7 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 700 m³sk.
Jakt i viltvårdsområde om ca 7 500 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten har en skogsbruksplan upprättats i juli 2020 av Johan Pålsson på Areal i Ljusdal. Enligt skogsbruksplanen uppgår skogsmarksarealen till 7,9 ha och det talldominerade virkesförrådet till 766 m³sk. Skogen är huvudsakligen yngre och medelålders men även en mindre del äldre skog. Boniteten anges till 5,1 m³sk per hektar.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Färila-Östra viltvårdsområde som omfattar ca 7 500 ha. Älgjakt utövas i tre olika jaktlag medan småviltjakt får bedrivas över hela området. Ytterligare information om jakten kan ges av Kjell Mickelsson som är områdets ordförande. Kjell nås på mobilnummer: 073-057 55 74.

Jakträtten disponeras av ny ägare från och med tillträdesdagen. Deltagande i älgjakt kan dock ske först nästa jaktår, 21/22.

Fiske

Fisket i området förvaltas av Färila FVO. Se deras hemsida för närmare information, https://www.farilafiske.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Stocksbo 8:65

Ägare

Kerstin Olsson 1/2
Sune Jonsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 8,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,9 ha
Summa: 7,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 5 000 kr
Skogsmark 87 000 kr
Summa: 92 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning