Stöcksjö

Stadsnära skogsfastigheter
Areal: 8 ha
Kommun: Umeå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 300 000 SEK

Skogsfastigheterna är belägna i och runt omkring byarna Stöcksjö och Ansmark – endast ca 1 mil söder om Umeå tätort. Med fastigheterna följer jakträtt på egna fastigheterna och här finns inga byggnader. Fastigheterna har bra bonitet – består av två skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 8 ha varav ca 6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 300 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,2 m3sk per hektar och år. Fastigheterna ligger inom ett attraktivt område för eventuell framtida exploatering. Fastigheterna ingår i dagsläget inte i någon jaktklubb eller viltvårdsområde. Detta innebär jakträtt på egna fastigheterna. Fastigheternas skiften har förhållandevis bra tillgänglighet i form av välunderhållna vägar.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Stöcksjö

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Fredrik Norlin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2024. Fastigheterna består av två skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 8 ha varav ca 6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 300 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,2 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 73% tall, ca 24% gran och ca 3% löv. Virkesförrådet har en klar dominans av yngre- och medelålders skog. Tillgängligheten är förhållandevis bra genom intilliggande vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns 4,0 ha kalmark. Här krävs markberedning och plantering. Detta utförs och bekostas av köparen.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheterna finns inga registrerade nyckelbiotoper. (källa: Metria - SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Fastigheterna har inga registrerade forn- och kulturlämningar. (källa: Metria - SeSverige).

Åkermark / Inägomark

På fastigheterna finns ca 2 ha inäga/åkermark. Åkermarken är i dagsläget brukad och utarrenderad.

Jakt

Fastigheterna ingår i dagsläget inte i någon jaktklubb eller viltvårdsområde. Detta innebär jakträtt på egna fastigheterna.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Fastighetens skiften har förhållandevis bra tillgänglighet i form av välunderhållna vägar.

Mantal

11/576

Rättsförhållande

Fastighet

Umeå Stöcksjö 11:7 / 9:19

Ägare

Maria Hellgren 1/3
Eva Wikman 1/3
Per-Erik Gustafsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 7,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,0 ha
Inägomark 1,9 ha
Summa: 7,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 192 000 kr
Betesmark 16 000 kr
Skogsmark 642 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Summa: 860 000 kr

Inteckningar

Fastigheten kommer överlåtas utan penninginteckningar. I dagsläget finns penninginteckningar om 89 100 kr. Inteckningarna är korsvis pantsatta med fastigheterna Umeå Ansmark 9:5 / Umeå Djäkneböle 6:10). Relaxation är påbörjad – dvs fastigheterna kommer att särskiljas från varandra vad gäller inteckningarna och fastigheten kommer att vara fri från inteckningar vid överlåtelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-07-05
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier