Stora Årsjömåla

Obebyggd framtidsfastighet med skog, åker och gräns mot vatten.
Areal: 41 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 8/7 2021
Obebyggd jord- och skogsfastighet om ca 41 ha med lång gräns mot vatten och närhet till samhälle för alternativt bebyggelse vid sjön eller anläggning av solenergipark. Fastigheten har flera möjligheter och består av drygt 28 ha produktiv skogsmark samt 11,5 ha inägomark med i huvudsak åkermark. Jakt- och fiskerätt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (29)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 11,5 ha och utgörs av delvis åkermark och betesmark och marken har för området en god arrondering. Stödrätter följer marken på tillträdesdagen till angiven areal.
Marken kan möjligen alternativt bebyggas eller anläggas förslagsvis med solenergipark med närhet till anslutning till energinät.

Skogsmark

Skogsmarken uppgår totalt till ca 28 ha och utgörs delvis av oplanterad kalmark med god bonitet och tillväxande skog i 15-35 år. Markerna varierar med delvis barrskog med gran och tall samt med löv och ädellöv. Markerna bedöms i huvudsak som friska och terrängförhållandena är goda med korta drivningsförhållande fram till väg. Bonitet är beräknad till 7 m³sk/ha/år och virkesförrådet uppgår med 2021 års tillväxt till totalt 2 642 m³sk.

Boniteten bedöms latent vara högre i vissa boniterade K2 bestånd, vilket ger möjligheter bättre tillväxt.

Vid värdebedömning av kalmark och ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns inga registrerade nyckelbiotoper, naturvärdesområden osv.
Ett sumpmarksområde finns registrerat längs Årsjön, enligt SeSverige.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm.

Fiske

Fastigheten äger fiskerätt i Årsjön med möjlighet till sedvanligt insjöfiske och kräftfiske.

Rättsförhållande

Fastighet

Ronneby Stora Årsjömåla 3.8

Ägare

Lennart Svensson 1/2
Jenny Svensson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,3 ha
Väg och kraftledning 0,0 ha
Inägomark 11,5 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 41,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 225 000 kr
Betesmark 101 000 kr
Skogsmark 3 071 000 kr
Summa: 3 397 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 650 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person då området klassas som glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Stora Årsjömåla och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning