Stora Galthult

Gård 30 minuter nordöst om Jönköping. Skog och öppen mark.
Areal: 84 ha
Kommun: Aneby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/10 2021
I öppet jordbrukslandskap mellan Haurida och Vireda ligger denna gård i byn Stora Galthult. Gårdsmiljön med boningshus och ekonomibyggnader med den öppna marken i anslutning, skapar en trevlig boendemiljö med möjlighet till enklare djurhållning om så önskas. Skogen är belägen i olika skiften runt gårdscentrum. Total areal om 84 ha varav 74 ha skogsmark, 6 ha öppen mark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (22)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnaden är uppförd 1941 i 1,5 plan på torpargrund, stomme av trä, 2-glasfönster och tak av betongtegel. Källare under del av byggnaden. Huset har renoverats i mitten av 1990-talet med bl.a. tilläggsisolering samt ny fasad, installation av vedpanna med ackumulatortank, byte av tak mm. Den taxerade boytan är 131 m² och biyta 40 m². Uppvärmning med vattenburet system från vedpanna, luftvärmepump samt vedspis i kök. Vatten från djupborrad brunn på grannfastighet (servitutsrätt). Avlopp till godkänd septitank.

Nedervåningen omfattar entré/trapphall, tre rum och kök samt toalett. Kök med elspis, ugn, diskmaskin, kyl/frys och vedspis. På baksidan av huset finns groventré med trappa till källaren.

Övre plan omfattar trapphall, tre rum, badrum med wc och dusch samt klädgarderober.

Fiber finns framdraget och anslutet till bostaden.

Byggnaden är i behov av renovering. Sättning i golvet i ett av rummen på nedre plan samt viss förekomst av mögel har påvisats vid undersökning från Anticimex.

Energideklaration/driftskostander

Bostadsbyggnaden har av nuvarande ägare ej använts för permanentboende, därav har ingen energideklaration upprättats och inga relevanta driftskostnader redovisats.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Rejäl ladugårdsbyggnad i trä med plåttak. Inrymmer fähusdel med äldre träinredning samt logdel. Körbro upp till ränne med stora förvaringsutrymmen. Ny el, ej indraget vatten.

Övriga byggnader

Uthus i trästomme med tak av plåt. Förrådsutrymmen med betonggolv samt en trappa upp till loft.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 6,4 ha åker- och betesmark. Jordbruksmarken är upplåten till arrendator t.o.m. 2022-03-14. Arrendet är uppsagt.

Med fastigheten följer inga stödrätter utan dessa tillhör arrendatorn. Arrendeavgiften för 2021 tillfaller säljaren i sin helhet för innevarande arrendeår.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under våren 2021. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 74,1 ha med ett beräknat virkesförråd om 7 850 m³sk vid tidpunkt för planens upprättande. Med hänsyn tagen till årets tillväxt bedöms virkesförrådet vid försäljningstidpunkten vara c:a 8 275 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 6,9 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 66 %, tall 15 % samt löv 19 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Säljaren förbehåller sig fastighetens jakträtt under 25 år t.o.m. 2046.

Vägar

Utfartsväg från det norra skogsskiftet har skett över grannfastighet i enlighet med muntlig överenskommelse med berörd granne.

Övrigt

Fastigheten ingår i vägsamfällighet med en andel om 4,5 %. Fastigheten har gemensam vattentäkt med grannfastigheten Stora Galthult 2:4. Löpande driftskostnad för vattenanläggningen delas mellan fastigheterna.

Rättsförhållande

Fastighet

ANEBY STORA GALTHULT 2:3

Ägare

Erik Ringbom 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 79,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 74,1 ha
Impediment 2,2 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 6,4 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 84,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 218 000 kr
Betesmark 26 000 kr
Skogsmark 4 370 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Tomtmark 137 000 kr
Bostadsbyggnader 530 000 kr
Ekonomibyggnader 63 000 kr
Summa: 5 357 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 175 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning