Stora Gluggebo

Lantligt boende med 32 ha skog och bördig mark. Jakt och fiske i sjön Boen.
Areal: 57 ha
Kommun: Ydre
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 20/11 2020
Visning:
8/11 2020
Anmälan sker till ansvarig fastighetsmäklare.
I den storslagna och vackra Ydrebygden ligger Stora Gluggebo. Gården som är skogsdominerad fördelar sig på ca 32 ha skog med ett virkesförråd om 8 500 m3sk,7 ha åkermark samt 6 ha betesmark. Byggnationen utgörs av bostadshus samt drängstuga med tillhörande ekonomibyggnader. Fastighetens östra del gränsar mot sjön Boen med möjlighet till både kräftfiske och insjöfiske. Stora Gluggebo är en fastighet som inbjuder till lantligt boende, aktivt skogsbruk på bördiga marker samt rekreation med både jakt och fiske. Österbymo och Bruzaholm nås inom 15 minuter med bil.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (27)

Foto: Mats Nilsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Gårdens bostadshus är uppfört i 1 ½ plan med stomme av timmer på en delvis källargrund och delvis stensatt grund. Fasaden är klädd med träpanel och mansardtaket är belagt med lertegel. Fönster av typen kopplade tvåglasfönster. Bostadsytan uppgår enligt fastighetstaxeringen till 124 kvm som på nedre plan fördelar sig på groventré med enklare grovkök, kök med skafferi, huvudentré med trappa upp till övre plan samt ett rum med fungerande kakelugn. På övre plan finns mindre hall, två rum, toalett med badkar samt två större garderober. I källarplan finns matkällare.

Uppvärmning av bostaden sker i ett vattenburet system med kökspanna samt elpatron. Vatten tas ur djupborrad brunn och avloppet leder ut till en enkammarbrunn. Bostaden har genomgående äldre standard och är i behov av renovering.

Förutom matkällaren så finns också i anslutning till bostaden en murad jordkällare.

Drängstuga

Mitt emot Bostadshuset ligger Drängstugan. Det är en mindre bostad uppförd i ett plan på en torpargrund med stomme av timmer och på yttertaket ligger lertegel. Framsidan pryds av en mindre veranda. Fönster av typen englas med löstagbara innanfönster. Bostadsytan uppgår enligt fastighetstaxeringen till 75 kvm fördelat på huvudentré, kök, groventré, toalett med dusch samt två rum. Uppvärmning sker i självcirkulerande vattenburet system med kökspanna. Vatten och avlopp gemensamt med Bostadshuset. Drängstugan har genomgående äldre standard och är i behov av renovering.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Gårdens ladugård är uppförd på delvis gjuten grund och delvis plintgrund. Byggnadsyta om ca 10 x 36 m. Stommen är av trä och på yttertaket ligger stålplåt, ca 10 år gammalt. Den östra delen av byggnaden rymmer äldre inredning för nöt, två hästboxar samt det tidigare mjölkrummet där vattenanläggningen till gården är belägen. Den västra delen rymmer loge med jordgolv samt spannmålsmagasin med trägolv. I den västra delen finns också körbro upp till höskulle som sträcker sig genom hela byggnaden. På baksidan finns en gjuten gödselplatta om ca 6 x 12 m. El och vatten finns i Ladugården.

Hönshus

Träbyggnad om 3,5 x 6 m uppförd på plintgrund med yttertak av Lertegel. Byggnaden nyttjades tidigare som hönshus men står idag tom. El finns indraget.

Garage

Träbyggnad om 4 x 8 m uppförd på plintgrund med delvis gjutna golv. På yttertaket ligger lertegel. Byggnaden rymmer plats för två bilar med förrådsutrymme i plan två. El finns indraget.

Vedskjul

Enklare träbyggnad med yttertak av plåt, 3,5 x 8 m. Har nyttjats som vedskjul.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens öppna mark uppgår enligt skogsbruksplanen till 17,4 ha. Enligt SAM-ansökan uppgår åkermarken till 7,04 ha och betesmarken till 5,78 ha. Åker och betesmarken är muntligt upplåten på ett år i taget för 8 000 kr plus moms och är tillgänglig för en ny ägare 2021-03-14. Nuvarande nyttjanderättshavare har uttryck önskemål om att fortsätta bruka marken. Stödrätterna för- åker och betesmarken tillhör nuvarande brukare och ingår inte i försäljningen.

Skogsmark

Stora Gluggebo ligger i en utpräglad skogsbygd med bördiga tall- och granmarker. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 32 ha och det totala virkesförrådet till hela 8 551 m3sk eller 267 m3sk/ha. Gran är det klart dominerade trädslaget med 57 % följt av tall med 27 % och löv 16 %. Medelboniteten är god med 8,3 m3sk/ha. Skogen är medelålders till äldre, i huggningsklassen G1 finns ca 2 600 m3sk och i huggningsklasserna G2, S1 och S2 finns ca 4 300 m3sk. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 3 858 m3sk fördelat på 3 168 m3sk slutavverkning och 690 m3sk gallring. För mer information se bilagd skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns totalt åtta nyckelbiotoper och ett objekt med naturvärde, avd. 3, 17, 18, och 21 i skogsbruksplanen varav fem av nyckelbiotoperna utgörs av enskilda träd, ekar. Ekarna finns i avd. 3, 17 och 21. Se bifogad skogsbruksplan. I avd. 17 som utgörs av skogsbete har Skogsstyrelsen efter samråd ställt sig positiv till att avveckla granskogen. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Jakt

Jakten på fastigheten är tillgänglig för ny ägare från och med tillträdesdagen. Jaktbart vilt på fastigheten är älg, vidsvin och rådjur. Älgjakten bedrivs gemensamt med grannfastigheter i Grevekulla älgskötselområde.

Fiske

I sjön Boen som fastigheten gränsar mot i öster finns de vanliga insjöfiskarna samt kräftor. I Silverån som utgör Boens avringning finns öring. Kräftfiske får ske på det egna vattenområdet och spöfiske är tillåtet i hela sjön. Önskar man fiska öring i Silverån behövs fiskekort.

Rättsförhållande

Fastighet

Ydre Gluggebo 1:3

Ägare

Gunvor Roser 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,0 ha
Skogsimpediment 5,0 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Inägomark 17,4 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 55,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 148 600 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i glesbygdsområde inom Ydre kommun de senaste 12 månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Stora Gluggebo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning