Stora Hallafors

Mindre gård med trevlig läge
Areal: 15 ha
Kommun: Vaggeryd
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 6/2 2023

Söder om Vaggeryds samhälle ligger fastigheten Holma 1:5. En mindre gård om 15 ha med vackert beläget gårdscentrum. Bostadshuset ligger högt beläget och har vacker utsikt över den öppna marken i såväl söder som väster. Den sammanhållna arealen fördelas på 4 ha jordbruksmark och 11 ha skogsmark med ett virkesförråd om
1 906 m³sk. Utöver skogsbruk och boende finns möjlighet till enklare djurhållning och jakt.

Välkommen till Stora Hallafors!

Kontakta Areal

Karl Magnusson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stora Hallafors

Karl Magnusson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 25

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är uppfört i 1 ½ plan på torpargrund/källargrund, stomme av timmer, fasad av stående träpanel, en-glasfönster med innanfönster samt yttertak av lertegel omlagt 2018. Vatten och avlopp saknas. El finns framdraget till fastigheten, dock ej till bostadshuset. Bostaden har renoverings- och moderniseringsbehov.
Taxerad boyta är 68 m² verkligboyta torde dock vara ca 100 m².

Nedre plan består av groventré, kök med vedspis och skafferi, entré/trapphall samt två rum.

Övre plan är oinrett.

Källare oinredd.

Energideklaration

Då säljaren är ett dödsbo kommer energideklaration ej att upprättas.

Driftskostnader

Då säljaren är ett dödsbo saknas relevanta uppgifter om driftskostnader.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad, stomme murad/trä och yttertak av plåt. Byggnaden inrymmer murad fähusdel, loge samt ränne. Byggnadsarea om ca 230 m².

Magasin/torvlada

Murad grund, stomme och fasad i trä och yttertak av eternit. Byggnadsarea om ca 30 m².

Bod/dass

Byggnad med murad grund, stomme av trä och yttertak av plåt. Byggnadsarea ca 25 m².

Jordkällare

Intill bostadshuset finns en stensatt jordkällare som är delvis raserad.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Holm skogskonsult i juni 2021 och har sedan uppdaterats i november 2022. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 10,7 ha och virkesförrådet 1 906 m³sk . Trädslagsfördelning: tall
37 %, gran 44 %, löv 18 % samt ek 1 % Bonitet 6,8 m³sk /ha.

Skogsmarken är väl sammanhållen och har en tyngdpunkt på äldre skog.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av ca 4 ha åker enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Marken är skriftligen upplåten t.o.m. 2024-12-31. Arrendeavgift 3 000 kr/år exklusive moms. Stödrätter finns hos arrendatorn.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten t.o.m. 2023-06-31 och är därefter fri för köparen.

På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Rättsförhållande

Fastighet

VAGGERYD HOLMA 1:5

Ägare

Birgitta Andersson Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 15,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,7 ha
Inägomark 4,4 ha
Summa: 15,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 192 000 kr
Skogsmark 798 000 kr
Tomtmark 156 000 kr
Bostadsbyggnader 158 000 kr
Ekonomibyggnader 34 000 kr
Summa: 1 338 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 150 000 kr

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Fastighetsmäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier