Stora Höghult

Skogsfastighet i Näshult
Areal: 112 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2023
Rejäl, obebyggd skogsfastighet med ostört läge. Stor andel gallringsskog med bra tillväxt

Skogsfastigheten Höghult 4:2, belägen i sydöstra hörnet av Vetlanda kommun, utgör en obebyggd och rejäl skogsfastighet med bra tillväxtskogar. Fastigheten består av ett större, välarronderat skifte om ca 103,5 ha samt ett mindre utskifte om ca 8,5 ha. Produktiv skogsmark uppgår till ca 101 ha med ett aktuellt virkesförråd om ca 10 200 m³sk. Stor andel R2 och G1 med bra värde- och volymtillväxt. Ca 7,5 ha jordbruksmark möjlig att bruka för ny ägare.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Stora Höghult

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader på fastigheten.

Åker- och betesmark

Arealen jordbruksmark uppgår till totalt 7,7 ha enligt skogsbruksplanen klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 2 ha och arealen betesmark till 7 ha. Marken är ej upplåten och brukas idag inte aktivt.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark domineras av växtliga ungskogar och gallringsskogar mellan 15-35 år med betydande volyms- och värdetillväxt. Största delen av skogen samlad i ett välarronderat skifte samt ett mindre utskifte om ca 9 ha i anslutning till Bredegöl.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2023 av SÖDRA. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 100,9 ha med ett virkesförråd om 9 639 m³sk, (96 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 35 %, gran 55 % och löv 10 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 540 m³sk. Andelen G1 skog utgör 36,6 ha med ett virkesförråd om ca 5 400 m³sk.

Med 2023 års tillväxt adderad bedöms virkesförrådet vid försäljningstillfället sålunda uppgå till totalt ca 10 180 m³sk (101 m³sk/ha)

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Fastighetens ostörda läge samt stora andel ungskog, blötare partier och tillgång till jordbruksmarker, erbjuder goda möjligheter till bra jaktdagar. Tillgång på älg, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. Fastigheten ingår i Kejsarekulla älgjaktslag. Jakträtten enligt överenskommelse mellan Säljaren och Köparen men jakten förbehålls Säljaren fram till 2024-06-30 till att börja med. Säljaren har ett stort intresse att därefter kunna fortsätta nyttja/arrendera jakten.

Fiske

Fastigheten har andel i samfälligheten Höghult FS:5 avseende samfällt fiske i sjöar och vattendrag inom Höghults by.

Övrigt

För mer information om Näshult och Näshultsbygden med omnejd, se www.nashult.se, www.smalandstradgard.com eller www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Höghult 4:2

Ägare

Henrik Nyström 1/2
Liselotte Nyström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 107,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 100,9 ha
Impediment 3,2 ha
Inägomark 7,7 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 112,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (0bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023 Betesmark 110 000 kr Åkermark 71 000 kr Skogsimpediment 23 000 kr Skogsmark 6 513 000 kr Summa 6 717 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns 5 st. penninginteckningar uttagna om totalt 6 545 000 kr. Möjlighet kan finnas att överta lån på Handelsbanken om 3 977 580 kr, bundet till 2026-10-30, med en ränta om 2,25 %. För mer information kontakta mäklaren.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Skogsmästare

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier