Stora Kleven

Tilltalande skogsfastighet på Hökensås med välskött barrskog, jakt och kräftfiske.
Areal: 15 ha
Kommun: Tidaholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/10 2018
Stora Kleven är en välskött mindre skogsfastighet med varierande karaktär. Skogsmarken omfattar knappt 15 ha, i huvudsak på före detta jordbruksmarker vilket ger bra bördighet. Virkesförrådet uppgår till 2 106 m3sk med 95 % barrandel och en bonitet på höga 9,4 m3sk. Fastigheten erbjuder även bra jakt samt bra kräftfiske i någon av de tre anlagda dammarna. Det finns också en gammal ladugård och ett äldre torp i rivningsskick.
Stora Kleven är en trevlig skogsfastighet lämplig för dig som söker en mindre skogsfastighet eller för dig som vill utöka ditt befintliga skogsinnehav
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (21)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Stora Kleven är en tilltalande mindre skogsfastighet i ett väl arronderat skifte med sammanlagt 14,5 ha produktiv skogsmark. Fastigheten erbjuder i huvudsak välskötta röjning och gallringsbestånd med bra tillväxt. Barrandelen uppgår till hela 95 % med relativt jämn fördelning mellan tall och gran. Medelboniteten har bedömts till 9,4 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till i genomsnitt 112 m3sk/år. Virkesförrådet har uppskattats till 2 106 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 145 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgör 42 % gran, 53 % tall och 5 % löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 400 m3sk, i huvudsak föryngringsavverkning. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad i september 2018.

Jakt och fiske

Vilttillgången bedöms som god med förekomst av älg och rådjur men även vildsvin. Nuvarande ägare disponerar jakten själv och jakten blir tillgänglig för köparen från och med 2019-01-01. På fastigheten finns tre dammar av varierande storlek. Här är tillgången på kräftor riklig.

Byggnader

På fastigheten finns en äldre ladugård i sämre skick. Byggnaden har trästomme och plåttak.
I försäljningen ingår ytterligare en fastighet med egen registerbeteckning, Stora Kleven 1:10. Detta är ett avstyckat torp som är i rivningsskick

Rättsförhållande

Fastighet

Tidaholm Stora Kleven 1:9, 1:10

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,5 ha
Småhusmark 0,2 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 15,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 874000 kr

Inteckningar

Inteckningar motsvarande 65 000 kr finns uttaget i Stora Kleven 1:10 samt 125 000 i Stora Kleven 1:9.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Jag är intresserad av fastigheten Stora Kleven och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning