Stora Silpinge

Ringsbro 108 ha
Areal: 108 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/12 2023
Ringsbro gård, en karaktäristiskt mellanbygdsgård med goda marker till en areal av ca 108 ha.

Ringsbro gård ligger väl samlad i ett skifte på en areal av ca 108 ha strax norr om Bräkne-Hoby samhälle. Gården ligger rofyllt till med dess mangårdsbyggnad samt närliggande praktfulla ladugård, verkstad, förråd m.m. Markerna är karaktäristiska mellanbygdsmarker med goda åkerlerjordar i svackorna och fuktiga sluttande granmarker samt tallmarker med inslag av berg i dagen på höjderna. Till fastigheten finns även enklare mindre uthyrningshus. Jakt och fiskemöjligheter.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Stora Silpinge

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 104 bilder
Visa alla 104 bilder

Foto: Bengt Svensson Studioblixten

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbostaden

Huvudbostaden inom fastigheten är uppförd år 1947 på en murad husgrund med källare under hela huset. Huset är uppfört under ett tak av betongpannor med en trästomme och putsade väggar i 2 plan med vind. Uppvärmningen av huset består av vattenburen värme kopplad till en jordvärmepump från 2006 samt en äldre vedpanna med ackumulatortank på 750 l. Där till finns även en bakugn och vedspis i källaren samt öppen spis i entréplanet. Vattnet till huset är kopplat till en borrad brunn på 75 m, (djupvattenpump bytt år 2020). Avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med godkänd infiltrationsbädd från år 2004.
Fiber finns framdraget till huset och husbocksförsäkring finns.
Boytan är beräknad till 280 kvm och biytan till 18 kvm.

Planlösningen i entréplan utgörs av hall, toalett, kök, groventré, servingsrum med trapp upp till övre plan, fyra rum varav ett med öppenspis.
Övre plan består av hall, toalett med jacuzzi samt 4 st. sovrum samt balkong.

Källaren indelad i matförråd, tvättstuga, pannrum samt 4 övriga rum/förråd.

Vinden är oinredd.

I anslutning till huset finns ett mindre förråd samt garage.

Stugor

​Strax söder om gårdscentrat finns Lillstugan och Röabystugan/Jägarstugan. Båda stugorna är av enklare standard och ligger strax intill varandra. Lillstugan inrymmer litet kök, hall, vardagsrum samt sovrum. Till stugan finns el, utedass och vattnet är kopplat till ​huvudbostaden. Hyresförhållande finns till stugan.​

Röabystugan​ inrymmer kök, hall samt 2 sovrum i nedre plan och på övre plan finns 2 rum samt hall. Till stugan finns el samt vatten.​

​För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Byggnad 3

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Inom gårdscentrat finns en praktfull ladugårdsbyggnad inredd med loge med spannmålssilos samt stalldel med äldre inredning för uppbunda nötdjur och med god takhöjd. Strax intill finns en byggnad i två plan med maskinförråd i nedre plan och verkstad samt stalldel och förråd i övre plan. Därtill finns ett mindre maskingarage. Se mer om beskaffenhet bl. bifogade bilder.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken inom fastigheten har en lång prägel av aktivt skogsbruk och domineras idag av väletablerade homogena välskötta barrskogsbestånd. Markerna är överlag friska med rörligt markvatten i svagt sluttande terräng samt med inslag av flacka torrare tallmarkspartier. Terrängen är god och inom fastigheten finns en närhet till anlagda skogsbilvägar, vilket ger korta drivningsförutsättningar.

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra i juni 2023. Den produktiva skogsmarken bedöms uppgå till ca 68,8 ha med ett totalt virkesförråd på ca 10 551 m³sk varav ca 3 800 m³sk ligger i S1-S2 klasserna. Medelboniteten anges till 8,5 m³sk/ha och år, vilket ger fastigheten en god produktionsförmåga på 585 m³sk per år.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 072-331 05 52.

Inägomark

Inägomarken är tillgänglig för ny ägare från och med 2024-03-13 och utgörs i huvudsak av god åkermark med större sammanhängande åkerskiften på lerjord till en areal av ca 32 ha.

Jakt

Jakträtten står fri för ny ägare från och med 2024-06-30 och ger möjlighet på jakt på älg, rådjur, vildsvin m.m.

Fiske

Sedvanligt insjöfiske ges i Vierydsån, Bräkneån samt Rödbysjön.

Inteckningar/lån

9 pantbrev finns uttaget inom fastigheten till en totalsumma av totalt 4 420 000 kr. Inga lån övertas av köparen.

Servitut/nyttjanderätter

Fastigheten Stora Silpinge 9:2 har skattetal till 1/6 i Stora Silpinge samt skattetal i Rödby till 1/32.
Fastigheten har del i samfälligheterna:
Ronneby Stora Silpinge S:1, S:4 och S:5 med procentandelar i respektive samfällighet till 4,082 %
Fastigheten har även del i Ronneby Röan GA:1.
Övriga belastande servitut är 3 st. kraftledningsservitut.
Nyttjanderätter saknas.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.
Enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst ”fornsök” berörs fastigheten av en registrerad fångstgrop samt kulturlämningar av äldre husgrunder.

Enligt Naturvårdsverket söktjänst ”skyddad natur” så berörs inte fastigheten av några kända naturvärden.

Enligt Skogens Pärlor finns det registrerade sumpskogsområden inom fastigheten.

Enligt EBH-kartan hos Länsstyrelsen finns inga registerade föroreningar inom fastigheten

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering eller utredning av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Ronneby Stora Silpinge 9:2

Ägare

Anders Alm 1/1

Areal

Taxerad areal är beräknad till 103,06 ha. Angivna arealer kan skilja från verklig areal.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Bostadsbyggnader 2 170 000 kr
Ekonomibyggnader 379 000 kr
Summa: 2 549 000 kr

Inteckningar

Antal 9 st
Totalt belopp 4 420 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart (stämpelskatt och expeditionsavgift) eller kostnad för fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för ev. uttag av nya penninginteckningar/pantbrev (stämpelskatt och expeditionsavgift). För vidare information är Du välkommen att kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ronneby

Gamla Karlshamnsvägen 27
372 31   Ronneby
Alla objekt från Ronneby

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stora Silpinge & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stora Silpinge kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier