Stora Vässinge

En sörmländsk skogsdröm
Areal: 117 ha
Kommun: Eskilstuna
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 600 000 SEK
Anbudsdag: 15/12 2022
Välskött skogsfastighet som bjuder på oförglömliga jaktupplevelser!

För dig som letar skog med goda jaktmöjligheter har du nu chansen att förvärva en välarronderad fastighet med kuperade skogar i det särpräglade sörmländska landskapet. Fastighetens skogsmark har ett högt virkesförråd och är mycket välskött. Den varierande terrängen med mindre öppningar i form av åker- och betesmark bjuder jägaren på oförglömliga jaktupplevelser. Från fastigheten når man Eskilstuna på 30 minuter och Stockholm under två timmar med bil. Vill du veta mer? Kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stora Vässinge

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Lada

På fastigheten finns en äldre lada. Byggnaden har stomme av trä och tak av plåt. Byggnaden används i dagsläget till förvaring. El finns framdraget till byggnaden.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken bryter av skogslandskapet och ger variation i det i övrigt kuperade skogslandskapet. Åkermarken på objektet uppgår enligt skogsbruksplanen till 24,7 hektar. Åkermarken är fördelad på flera skiften varav merparten ligger i den norra delen. Jordmånen är till största del mulljordar samt en del lera. Stödrätter finns för hela arealen. All mark är idag gräsbevuxen och har brukats av säljaren.

Skogsmark

Skogsmarken på objektet är välskött och förutom ett rikt virkesförråd erbjuds vackra naturupplevelser. För skogsmarken finns en skogsbruksplan upprättad 2021 som sedan dess uppdaterats med tilltänkta avstyckningsgränser. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 89,1 hektar. Virkesvolymen är bedömd till 17 038 m³sk vid inventeringstillfället, den beräknande tillväxten sedan dess beräknas till 980 m³sk, vilket ger ett bedömt virkesförråd i dagsläget om 18 018 m³sk. Detta ger ett medeltal på cirka 202 m³sk per ha. Trädslagsfördelningen är; tall 60 %, gran 28 % och löv 12 %. Medelboniteten på fastigheten bedöms till 7,0 m³sk per ha och år. Åldersfördelningen är relativt jämn med viss tyngdpunkt i åldrarna 65 – 95 år. Skogar i huggningsklassen G2 – S2 uppgår till 44 % av arealen produktiv skogsmark. Säljaren har i egen regi huggit bort träd angripna av barkborre kontinuerligt. Under 2022 har cirka 15 m³sk huggits ner. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

För den jaktintresserade är denna fastighet mycket intressant. Det varierande landskapet ger förutsättning för många olika jaktupplevelser, denna del av Södermanland bjuder på många olika viltslag. Förutom de sedvanliga småviltsarterna för området är älg, kronvilt, dovvilt och vildsvin förekommande. Objektet ingår i Näshulta älg- och kronskötselområde. Jakten är upplåten muntligen månadsvis och kommer sägas upp och vara tillgänglig för en köpare från och med tillträdesdagen.

Övrigt

Det saluförda objektet är del av en fastighet. En lantmäteriförrättning pågår för att avstycka och bilda en ny fastighet av saluförda objektet. Avstyckningsprocessen pågår och lantmätaren har bedömt att förrättningen skall vara färdigställd runt årsskiftet 2022/2023. Kostnaden för lantmäteriförrättningen står säljaren för.

Rättsförhållande

Fastighet

Eskilstuna Haneberg 1:63, del av

Ägare

Stig Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 89,1 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 24,7 ha
Övrigmark 2,7 ha
Summa: 117,1 ha

Taxeringsvärde

Då förmedlingen avser del av en fastighet finns inget fastställt taxeringsvärde för det saluförda objektet.

Inteckningar

Det saluförda objektet kommer vara fri från inteckningar efter avstyckning.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stora Vässinge & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stora Vässinge kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier