Storån

Bebyggd lantbruksfastighet vackert belägen vid Ljusnans strand. Rymligt bostadshsus och fina utrymmen för maskiner och dessunderhåll. Total areal om ca 40 ha varav ca 35 ha produktiv skogsmark och knappt 1 ha igenväxande åkermark. Jakt jaktlag. Fiske i Flors FVO.
Areal: 40 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/12 2018
Bebyggd lantbruksfastighet vackert belägen vid Ljusnans strand.Rymligt bostadshsus och fina utrymmen för maskiner och dess underhåll. Total areal om ca 40 ha varav ca 35 ha produktiv skogsmark och knappt 1 ha igenväxande åkermark. Jakt jaktlag. Fiske i Flors FVO. Markerna bjuder på traditionell norrländsk jakt och fisket bjuder goda möjligheter i och med Fiskevårdsområdet. I den egna dammen på gården har det tidigare hållits fisk för husbehov. Mangårdsbyggnaden har generösa utrymmen och möjligheterna är stora till att förvara och underhålla egna maskiner och redskap.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (39)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostad

Grund av huggen sten, stomme av timmer, takbeklädnad av plåt. Uppvärmning via direktverkande el, vedspis i kök och braskamin i vardagsrum. Fönster av både modernare kopplad tvåglasfönstertyp och enkla med lösa innanfönster. Byggnadsarean (byggnadens yta på marken) uppgår till ca 136 m² varav ca 26 m² utgörs av veranda och ca 8 m² av farstu. Uppvärmning via direktverkande el. Enskilt vatten från egen källa där det vid ett par tillfällen under ägarens innehavstid har sinat. Det förekommer rost i vettenledningen. Enskilt avlopp där enligt säljaren inga anmärkningar finns noterade hos kommunen. Planlösningen består på bottenvåningen i; hall, kök, veranda, kammare, sal och badrum. Övre våningen består i; hall, inglasad balkong, hall, rum, fem skrubbar, liten toalett samt ett rum som tidigare varit kök. Köket på bottenvåningen är ljust, rymligt och av standard från omkring1960-talet. Diskmaskin och köksfläkt saknas. Utsikt över Ljusnan och dörr finns till altanen i söderläge. Vedspisen ger kompletterande och mysig värme.

Jordkällare
Under visthusboden finns en fin stensatt jordkällare.

Energideklaration
Ingen energideklaration är vid denna tidpunkt upprättad.

Driftskostnader
Uppvärmning, el, sophämtning, vatten och avlopp mm. Uppgifterna baseras på att fastigheten till största delen varit obebodd. Slamtömning 2 475 kr/år, el inkl. frikraft. ca 26 000 kr/år, försäkring ca 7 100 kr/år, sotning okänd, sophämtning 90 kr/gång

Ekonomibyggnader

Timmerloge

Nära bostaden finns en timmerloge med ungefärlig byggnadsarea (byggnadens yta på marken) om ca 85 m². Grund av sten, stomme av timmer och takbeklädnad av plåt. Utbyggnaden är uppförd i lösvirke. Byggnaden inrymmer gamla spiltor som ej är ändamålsenliga för dagens djurhållning. Övervåningen utgörs av höloge. Under byggnaden finns förvaringsutrymme på grusbädd.

Visthusbod och Garage/Verkstad

Mitt emot bostaden finns visthusbod med jordkällare och garage/finmekaniskt verkstadsutrymme. Byggnaden är delvis uppförd i timmer med en vidbyggd del av lösvirke på betongplatta inrymmandes varmbonat garage/verkstad. Uppvärmning via elektrisk areotemp. Den äldre delen som är uppförd helt i trä är i två våningar och sträcker sig över garaget. Takbeklädnad av lertegel. Sammanlagd byggnadsyta (byggnadens yta på marken) om ca 47 m² varav garaget utgör ca 25 m² av dessa.

Maskinhall

Rejäl och välhållen maskinhall uppförd på betongplatta med en byggnadsarea (byggnadens yta på marken) om ca 110 m². Stomme av stål- och träkonstruktion med fasad- och takbeklädnad av plåt. Hängande skjutportar längs hela långsidan. Elektrisk travers.

Vedbod

Vidbyggt till maskinhallen finns på betongplatta ett utrymme som idag används till vedbod. Stomme av trä, väggar av gles träpanel och takbeklädnad av plåt. Byggnadsarea (byggnadens yta på marken) om ca 40 m².

Sågverk

Ett separat såghus är uppfört med en traktordriven cirkelsåg av äldre modell. Grund av betongplintar, stomme av trä och takbeklädnad av plåt.

Ett separat såghus är uppfört med en traktordriven cirkelsåg av äldre modell. Grund av betongplintar, stomme av trä och takbeklädnad av plåt.

Lada

Vid infarten finns en äldre trälada i sämre skick med takbeklädnad av plåt

Vid infarten finns en äldre trälada i sämre skick med takbeklädnad av plåt.

Skog och mark

Åkermark

Den före detta åker- och betesmarken är kraftigt igenväxande. I skogsbruksplanen är 0,8 ha angiven som inägomark. Utöver detta är 0,8 ha före detta betesmark söder om byvägen angiven som lågproducerande skogsmark istället för kraftigt igenväxande inägomark.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Johan Pålsson, Areal|Ljusdal i augusti 2018. Den visar att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 34,6 ha med ett virkesförråd om 1 912 m³sk vilket ger ett medelförråd om 55 m³sk/ha. Fastighetens medelbonitet är skattad till 4,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten beräknas för närvarande vara 155 m³sk/år. Mer information om skogstillståndet finns i bifogad skogsbruksplan.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten. Källa, SeSverige, Metria.

Jakt

Fastigheten är belägen inom ett jaktlag som frivilligt samverkar om jakten. Jakten är sannolikt upplåten och årlig intäkt är 750 kr/år till fastighetsägaren. Kontaktperson är Daniel Kaggåvera, 073-072 07 84.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Flors Fiskevårdsområde. Kontaktperson är Jerker Blomkvist, 070-584 24 60.

Rättsförhållande

Fastighet

HÄRJEDALEN FLOR 6:6

Ägare

Alf Hansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 41,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Inägomark 0,8 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 37,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 558 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 12 000 kr
Betesmark 3 000 kr
Tomtmark 14 000 kr
Bostadsbyggnader 111 000 kr
Ekonomibyggnader 43 000 kr
Summa: 744 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 150 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är bosatt i Härjedalens kommun sedan mer än ett år. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr och betalas till Länsstyrelsen. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning