Storhagen

Boende, jord och skog med närhet till större städer.
Areal: 158 ha
Kommun: Enköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/6 2020
Möjlighet att förvärva en gård med boende, åkermark och skog. Goda pendlingsmöjligheter till hela Mälardalen. Gården består av två fastigheter med tre bostadshus beläget med utsikt över den öppna marken i väster och skogen på nära håll, ekonomibyggnader med goda förvaringsmöjligheter samt stall. Av marken utgör ca 74 ha åkermark och 73 ha skog. Denna oas i Ekolsund passar perfekt för dig som vill ha ett eget ställe på landet med närhet till större städer. Du tar dig från fastigheten med bil till Stockholm på 50 minuter, Västerås 30 minuter, Enköping 15 minuter och Uppsala 37 minuter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (28)

Foto: Kim Lill och Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Huset är vackert beläget på en höjd med utsikt över gårdscentrum och öppna marker åt väster och med skogen på promenadavstånd. Huset har en taxerad yta på 172 kvm. Huset har en stomme av timmer fodrad med brädpanel under ett tak av tegel. Vattnet tas från gemensam brunn för hela gården. Borrad brunn med borrdjup 50 meter. Vattenreningsfilter finns för järn och mangan. Avloppet går till ett Uponor minireningsverk från 2013. Uppvärmningen sker med ett vattenburet system från en pelletspanna i källaren på huset. Pannan är från 2006. I pannrummet finns även en behållare för pellets som räcker ca en vecka samt en varmvattenberedare på 300 l. Energideklaration finns och huset har energiklass F med en energiprestanda på 167 kWh/m2 och år. Huset genomgick en omfattande renovering mellan 1988 – 1990 och har därefter renoverats löpande. Bostaden är i dagsläget i behov av uppfräschning avseende ytskikt.


Planlösning:
Nedervåningen består av entré/hall från framsidan där det finns klädförvaring samt trapp till övervåning och källaren. Till höger från hallen kommer man till ett vardagsrum med trägolv. Rakt fram från hallen finns ett kontor. Till vänster från hallen når man köket som har en modern standard. Vitvaror i kök är samtliga mellan 2- 8 år gamla. Innanför köket finns en groventré, WC med dusch och handfat samt golv av klinker. Bredvid badrummet finns en tvättstuga med plastmatta. Från hallen når man även ett förråd. I groventrén och toaletten finns golvvärme.

Övervåningen består av en stor möblerbar hall med balkong mot framsidan. Från hallen når man ett badrum med WC och dusch samt handfat. Det finns tre sovrum på övervåningen varav ett större.

Källaren nås från trapp från hallen vid entrén eller från utsidan. Källaren består av pannrum och förvaringsutrymme. På baksidan av huset finns en matkällare murad i lertegel.

På framsidan av huset finns en altan vid entrén och en vacker trädgård runt om med gamla vårdträd och en vacker utsikt över gården och markerna.

Vita stugan

Bakom mangårdsbyggnaden ligger ett bostadshus med stomme av tegel som är vitputsad och med tak av plåt. Boarean enligt taxeringen uppgår till 88 kvm. Uppvärmningen sker genom vattenburen elvärme. El-kassetten är utbytt 2019. Vattnet är gemensamt med resten av gården och avloppet går till ett Uponor minireningsverk från 2013. Byggnaden har vart uthyrd fram till april 2020. Huset renoverades 2014-2015 och alla ytskikt gjordes i ordning förutom på toalett.

Planlösning: Byggnaden är i ett plan med en hall, vardagsrum, sovrum, ett mindre rum, tvättstuga med varmvattenberedare, toalett med WC och dusch samt handfat och klinker och kakel på golv och väggar, sovrum och ett modernt kök med vitvaror bytta vid renoveringen.

Vid ingången finns en altan på framsidan av huset.

Arbetarbostaden

Arbetarbostaden är det första huset på vänster sida när man kommer fram till gårdscentrum och denna ligger utgör en egen fastighet, Sjutolfts-Myrby 3:2. Arbetarbostaden består av två lägenheter på ca 80 kvm styck varav den ena är uthyrd och den andra nyttjas av en av ägarna. Huset har en stomme av tegel som är putsad, tak av plåt och källargrund. Vattnet är gemensamt med resten av gården och avlopp till ett Uponor minireningsverk från 2013. Uppvärmningen genom vattenburet system från pelletspanna i källaren som värmer båda lägenheterna.

Planlösning:
Lägenheterna är spegelvända och enda skillnaden är att i den uthyrda delen finns ett badrum på nedre botten och trapp till källaren saknas. I övrigt består bägge lägenheterna av nedervåning med hall, WC med handfat, vardagsrum och kök.
Övervåningen består av hall med en dusch längst in. Två sovrum samt kallförråd.

Källaren som nås från den ena lägenheten har pannrum med pelletspanna och förrådsutrymmen.

På framsidan finns altan under tak till varje lägenhet samt ingång till källaren

Energideklaration

Finns upprättad för alla bostadshusen.
Mangårdsbyggnaden: Energiklass F, 167 kWh/m2 och år
Vita Stugan: Energiklass G, 318 kWh/m2 och år
Arbetarbostaden: Energiklass F, 168 kWh/m2 och år.

Driftskostnader

Uppvärmning, el, sophämtning, vatten och avlopp m.m.
Sjutolfts-Myrby 2:8

Mangårdsbyggnaden:
Hushållsel: 14 000 kr
Värmepellets: 19 000 kr
Service: 2 945 kr
Ers. Delar: 755 kr
Slamtömning: 828 kr
Sophämtning: 3 809 kr
Sotning: 600 kr
Summa: 41 937

Vita Stugan
Hushållsel: 7 000 kr
El, uppvärmning: 24 000 kr
Service: 2 945 kr
Ers. Delar: 755 kr
Slamtömning: 828 kr
Sophämtning: 3 809 kr
Summa: 39 337

Försäkring för gården är på 9 464 kr.

Sjutolfts-Myrby 3:2

Två Lgh
Hushållsel: 11 000 kr
Värmepellets: 19 000 kr
Service: 2 945 kr
Ers. Delar: 755 kr
Slamtömning: 828 kr
Sophämtning: 3 809 kr
Sotning: 600 kr
Försäkring: 5 964 kr
Summa: 44 901

Elförbrukning: 35A, totalt ca 40 000 kWh/år. Alla hus och gamla ladugården har undermätare. Vita huset har förbrukat 18-20 000 kWh.

Ekonomibyggnader

Tvättstuga

Bakom mangårdsbyggnaden finns en äldre tvättstuga med trästomme och tegeltak, renovering av byggnaden har påbörjats.

Magasin

Snett framför Mangårdsbyggnaden finns ett magasin som mäter ca 10,7 * 9,6 m i byggnadsyta. Byggnaden har en timmerstomme med tak av tegel. I byggnaden finns tre garagefack med gjutet golv. Ena delen är en mindre verkstad och på vinden finns förrådsutrymmen. På baksidan finns ett vidbyggt vedförråd.

Pumphus

I hagen framför stallet finns ett pumphus med hydrofor och reningsfilter som förser gården med vatten. I byggnaden finns värme så vattnet ej skall frysa på vintern.

Stall

På gårdsplan finns en stallbyggnad. Byggnaden har stomme av timmer under tak av tegel. Byggnaden har en byggnadsyta på ca 18 * 9,3 m. I byggnaden finns en stalldel med el och vatten indraget samt varmvattenberedare. Det finns 4 boxplatser för hästar. Utöver stall delen finns ett större förvaringsutrymme/foderrum samt skulle på övervåningen.

Ladugård

Det finns en äldre ladugård för mjölkkor på gården. Byggnaden har en stomme murad av tegel med träöverbyggnad samt trästomme under tak av tegel. Byggnadsytan på mark mäter ca 34,3 * 10,4 m. Ladugården har tidigare vart uthyrd som förråd åt försvaret. Idag används den för förvaring. Det finns en höskulle över ladugårdsdelen.

Loge med vidbyggt lider

Logen har en stomme av trä och tak av plåt och tegel. Logen mäter ca 37,3 * 9,1 m och lidret på baksidan mäter ca 8,5 * 7,5 m i byggnadsyta. Byggnaden används för förvaring av maskiner av nuvarande arrendator. I byggnaden finns även en äldre spannmålsanläggning. Byggnaden har skjutportar på långsidan och på ena gaveln.

Svinhuset

Svinhuset är beläget norr om stallet och har en stomme av putsat tegel under ett tak av plåt. Byggnaden mäter ca 17 * 7 m och har gjutet golv. Byggnaden används idag som verkstad och maskinförvaring med dörr på gaveln och mindre förvaringsdel på övervåningen i del av byggnaden.

Vedbod/Visthusbod

Intill svinhuset finns en vedbod som är byggd för arbetarbostäderna. Byggnaden mäter ca 10,5 * 6,5 m i byggnadsyta. Byggnaden har en trästomme under ett tak tegel. I byggnaden finns fyra förrådsutrymmen som nyttjas av hyresgästerna.

Övrig

Övriga byggnader

I skogen intill betesmarken finns en äldre smedja i medfaret skick.

Nedanför logen finns ett mindre, äldre traktorgarage i medfaret skick.

C:a 750 m från gårdscentrum finns en delvis raserad lada i dåligt skick.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på fastigheten uppgår enligt skogsbruksplanen till 74,1 ha. Runt gårdscentrum finns även betesmark intill stallet. Betesmarken ingår i den övriga landarealen i skogsbruksplanen. Åkermarken på fastigheten är utarrenderad till och med 13 mars 2021 och är därefter uppsagd. Stödrätter finns för åkermarken och skall återlämnas till jordägaren vid arrendatorns avträde. Jordägaren skall erhålla det antalet stödrätter som motsvarar grundbeloppet på stödrätternas totala värde. Åkermarken skall avträdas höstplöjd enligt arrendekontraktet.

Skogsmark

Fastighetens skog ligger fördelat i två större skiften samt några mindre åkerholmar. Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog i september 2019. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 73,4 ha. Det totala virkesförrådet bedöms till 15 881 m3sk. Detta ger ett medeltal på 216 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 6,3 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen på fastigheten är tall 39 %, gran 25 %, löv 36 % och ädellöv <1%. Tillväxten per år bedöms till 535 m3sk. Fastighetens skogar har en tyngdpunkt i åldern 40 – 60 år (65%). Andelen skog i huggningsklasserna G2-S3 är 9 586 m3sk. Avverkningsförslaget enligt skogsbruksplanen är totalt 10 065 m3sk varav gallring 2 860 m3sk och slutavverkning 7 205 m3sk. Vissa avdelningar med gran har stora skador av granbarkborre och bör avverkas omgående. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.
Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten till Litslena Jaktklubb. Enligt jakträttsavtalet är jakten upplåten till och med 30/6 2024, jaktklubben betalade arrende för innevarande jaktår (2019/2020) med 13 367 kr.

Fiber

Fastigheten har i dagsläget ingen anslutning till fiber men avtal har tecknats med IP Only och tomrör är nedgrävda till fastigheten. I dagsläget använder ägarna ADSL. Anslutningsavgiften är obetald och uppgår till 19 900 kr för Mangårdsbyggnaden och 8.000 kr för ”Vita stugan”. Markupplåtelse över gårdens ägor ersätts med 4,50 per löpmeter vilket beräknas innebära c:a 10 000 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Enköping Sjutolfts-Myrby 2:8 samt Enköping Sjutolfts-Myrby 3:2

Ägare

Per Kjellén 1/5
Stefan Kjellén 1/5
Göran Kjellén 1/5
Ann-Marie Kjellén 1/5
Jan Kjellén 1/5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 154,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 73,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 74,0 ha
Övrigmark 10,3 ha
Summa: 158,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 604 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Åkermark 4 051 000 kr
Tomtmark 370 000 kr
Ekonomibyggnader 1 232 000 kr
Bostadsbyggnader 1 600 000 kr
Summa: 11 873 000 kr

Inteckningar

Antal 27 st
Totalt belopp 3 366 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning