Storön

Möjlighet för bolag eller fysisk person att förvärva merparten av Storön samt intilliggande mindre öar i östra Vänern, utanför Otterbäcken, i Gullspångs kommun. Drygt halva Storön utgörs av obebyggd skogsmark och resterande del av ön, den södra, är detaljplanelagd med inriktning för fritidsboende.
Areal: 146 ha
Kommun: Gullspång
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 500 000 SEK
Anbudsdag: 24/8 2021
Visning:
14/8 2021
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för tidsbokning.
19/8 2021
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för tidsbokning.
I Vänerns glittrande vatten, strax utanför Otterbäcken i Gullspångs kommun, ligger Storön med omkringliggande öar.

Försäljningsobjektet utgörs av två fastigheter vilka är helägda av ett aktiebolag som möjliggör för förvärv av juridisk person. Möjlighet finns även att förvärva bolaget med tillhörande inkråm, fastigheterna. Fastighetsinnehavet består av sex mindre egna öar samt merparten av en större ö, Storön, om ca 122 ha.

Den norra delen av Storön består av obebyggd skogsmark. Enligt nyupprättad skogsbruksplan är det totala volyminnehållet på fastigheterna bedömt till 22 735 m³sk.

Den södra delen av Storön består till stor del av detaljplanelagt område med inriktning på fritidsboende. Första etappen, den västra delen, i detaljplanen är genomförd med avstyckningar och bebyggda fritidsfastigheter. Etapp två och tre, den centrala och östra delen, av detaljplanen är i sin linda. Här finns möjligheten för en ny ägare att på egen hand fortsätta förädla marken genom avstyckning och byggnation.

Välkommen att besöka Storön, östra Vänerns pärla!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (44)

Foto: Alexander von Sydow

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Storön och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning