Strandmora

Välskött i Strandmora
Areal: 31 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 075 000 SEK
Anbudsdag: 10/5 2023
Tallskogsdominerad skogsfastighet med jakt och fiske.

Strax norr om sjön Bäsingen i Avesta kommun återfinns Strandmora. Strandmora består av två angränsande fastigheter med fina äldre tallskogar, en del gallring och röjningsskog samt en mindre del myrmark som ger fastigheten karaktär. Till fastigheterna ingår jakträtt i Strandmora Jaktklubb samt fiskerätt i sjön Bäsingen som är en del av Dalälven.

Denna obebyggda fastighet passar sig väl för en förstagångsköpare eller för den som vill öka på sitt skogsinnehav med mark i naturskönt läge endast 20 minuters bilfärd från Avesta och 2 timmar från Stockholm.

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare

Strandmora

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-9957535

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna har en god arrondering med två sammanhållna skiften samt närhet till större väg. Fastigheternas västra rågång utgjorde tidigare sockengräns mellan Folkärna och By, varvid gränsen är väl uppmarkerad och det går att finna stenar och stenrösen från sekelskiftet 1800/1900-talet. Till fastigheterna hör enligt skogsbruksplanen 27,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4423 m³sk, vilket motsvarar ca 161 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 79 % av virkesförrådet medan gran har 15% och löv 6%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 128 m³sk.

För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i oktober 2022 av Peter Andersson, Karl Hedin AB.

Jakt

Fastigheterna ingår i Strandmora Jaktklubb. Som fastighetsägare ingår en jakträtt.
Kontaktperson: Jaktledare - Peter Andersson 073-026 27 88.

Fiske

Ingår i Bäsinge fiskevårdsområdesförening. Området erbjuder bra sportfiske i ett flertal sjöar med Dalälven och Bäsingen som största vatten. Vanligast förekommande fiskarter är gädda, gös, abborre samt vitfisk. Bestånd av lake, sutare, ål och öring förekommer också. Som markägare ingår även kräftfiske.

Se www.visitdalarna.se/fiskekort-basinge-fiskevardomrade för mer information.

Vägar

För att nå fastigheterna följer du enklast Länsväg 707 som passerar strax söder om fastigheterna, ta sedan avfarten norrut in på en mindre väg benämnd Långsjövägen som leder dig upp till fastigheterna. Vid slutet av vägen, inne på det nordligaste området av fastigheterna återfinns en vändplan.

Fastigheterna har andel (35%) i den gemensamt anlagda Långsjövägen som leder upp till fastigheterna, beskriven ovan. Vägen är nyligen upprättad och i gott skick samt belagd med bom och tillhörande kodlås.

Kontakta ansvarig mäklare för att få tillgång till bomkod.

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Strandmora 20:3 och 20:5

Ägare

Siv Ros Db 1/1
Lena Ros 1/3
Monica Ros 1/3
Torsten Ros 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,5 ha
Myr/kärr/mosse 3,7 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 31,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 847 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 851 000 kr

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom sk glesbygdsområde. Ansökningsavgift 4 600 kr. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. För juridiska personer är avgiften 7 100 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-9957535

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Strandmora & vill bli kontaktad

Mäklaren för Strandmora kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier