Strängsmåla

Gård för boende och fritidsbrukande på fint läge alldeles utanför Långasjö.
Areal: 16 ha
Kommun: Emmaboda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 600 000 SEK
Anbudsdag: 3/11 2021
Gård med fint läge i byn Strängsmåla alldeles utanför Långasjö samhälle. Gårdscentrat har ett trevligt och soligt läge i byn inramat av naturskön jordbruksmark och lövskog. Traditionell mangårdsbyggnad i två våningar, äldre ladugård och jordkällare. Till gården hör ca 16 ha mark varav ca
3 ha åker- och betesmark samt ca 11 ha skogsmark.

Strängsmåla passar dig som söker en gård för åretruntboende i levande bymiljö med service och mindre tätort på nära håll.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (32)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Huset är ljust och trevligt beläget och nås från den belagda byvägen. Trevlig bymiljö med naturskön åker- och betesmark, lövskog och bebodda granngårdar. I Långasjö finns bland annat förskola, skola åk 1-6, affär, bank, ridhus och bygdegård.

Mangårdsbyggnaden är enligt uppgift uppförd på1880-talet i traditionell stil med två våningar. Huset genomgick en renovering ca 1950. Renovering 1970 då en vinkel på baksidan revs samt renovering 1976, därefter har främst löpande underhåll utförts.

Husets bottenvåning inrymmer huvudentré via glasveranda, hall, sal, kontorsrum, kök, köksentré,toalettutrymme samt teknikrum (fd pannrum) som nås från separat utvändig ingång. I anslutning till köksentren finns en altan under tak i söderläge.

Ovanvåningen inrymmer stor hall vilken är sammanbyggd med glasveranda, tre sovrum varav ett med anslutande klädkammare samt ett rejält våtrum med tvättstuga, WC och dusch.

Källarutrymme under altanen.

Enligt fastighetstaxering har huset en boarea om 173 m2 och en biarea om 7 m2. Byggnadskonstruktion med grundläggning av sten, träbjälklag, stomme i timmer, tvåglasfönster, fasad av stående träpanel och tak av betongpannor. Underhållsbehov föreligger.

Vatten från grävd, pump och hydrofor och partikelfilter i källarutrymme.
Enskilt avlopp via trekammarbrunn. Anläggningen är sannolikt anlagd på 1980-talet.
Uppvärmning via värmepump Nibe ansluten till jordslinga. Anläggningen är installerad 2008.
Huset har fiberanslutning.

Energideklaration

Energideklaration saknas. Köparen kommer ej att upprätta energideklaration i samband med försäljningen.

Driftskostnader mangårdsbyggnad

Elektricitet (hushållsel) 28 000 kr/år (ca 13 600 kWh/år)
Hushållsavfall 1 012 kr/år
Slamtömning 450 kr/år
Kommunal fastighetsavgift 4 425 kr/år
Försäkring 4 138 kr/år
Summa ca 39 000 kr/år

Angivna driftskostnader är säljarens angivna historiska driftskostnader vid användning som åretruntboende med en person i hushållet.
Köparen skall vara medveten om att driftskostnaderna för ny ägare kan komma att skilja sig betydligt beroende på hushållets storlek, användning och framtida investeringar i byggnaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård med tak av plåt, byggnadsarea ca 418 m2 enligt taxeringsuppgifter. El- och vatteninstallation finns. Byggnaden inrymmer sedvanliga utrymmen som fd djurstall, loge, vagnslider, vedbod. På norra gaveln finns ett vidbyggt bilgarage och på södra gaveln en vidbyggd luta för traktorgarage.

Jordkällare

Rymlig jordkällare med tak av plåt. Elinstallation finns.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken omfattar enligt skogsbruksplanen ca 3,3 ha och utgörs av småbruten åkermark och naturbete i anslutning till gårdscentrat. Marken är upplåten enligt muntlig överenskommelse till 2021-12-31. Säljaren förbehåller sig intäkter från upplåtelsen till nämnt datum.

Det följer ej några stödrätter för gårdsstöd i försäljningen.

Skogsmark

Över fastigheten finns en virkesförrådsuppskattning (förenklad skogsbruksplan) vilken är upprättad av Kent Dahlin-Volsing. Fältarbetet är utfört under september 2021. Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 11,2 ha och virkesförrådet anges till ca 1 148 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 77 % gran, 21% löv och 2% ek. Medelboniteten anges till ca 8,8 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 98 m3sk/år. Tillväxt för kommande säsong beräknas till 68 m3sk.

Enligt planens åtgärdsförslag föreslås en avverkning under kommande 10-årsperiod om ca 655 m3sk varav 485 m3sk föryngringsavverkning och 170 m3sk gallring. Röjning föreslås på 6,6 ha under planperioden varav 2,3 ha att utföras snarast.

Utskotad grot i hög är såld och följer ej fastigheten.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns ej några registrerade nyckelbiotoper eller områden med naturvärden. Del av skogsmarken ingår finns registrerad i ängs- och betesmarksinventering.

Jakt

Fastigheten ingår idag i större älgjaktslag och jakträtten är muntligt upplåten fram till 2022-06-30.

För kontaktuppgift till jaktledare angående eventuell möjlighet till medlemskap i jaktlaget – kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

EMMABODA STRÄNGSMÅLA 1:12

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 13,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,2 ha
Skogsimpediment 0,4 ha
Inägomark 3,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 16,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 149 000 kr
Skogsmark 856 000 kr
Tomtmark 70 000 kr
Ekonomibyggnader 79 000 kr
Bostadsbyggnader 520 000 kr
Summa: 1 674 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 490 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Emmaboda kommun i någon av de tidigare församlingarna Långasjö, Algutsboda eller Vissefjärda de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Strängsmåla och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning