Stret

Mindre gård med skog och öppen mark.
Areal: 12 ha
Kommun: Gislaved
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 8/6 2022
Visning:
24/5 kl 16:30-18:30
Anmälan till visning sker till mäklare Per Josefsson.
I trevliga omgivningar c:a 5 km norr om Anderstorp ligger denna gård i byn Stret. Boningshus och ekonomibyggnader i form av ladugårdsbyggnad samt större växthus där det tidigare bedrivits handelsträdgård. Skogen och den öppna marken ligger i direkt anslutning till byggnaderna där gårdscentrat omgärdas av lövskogsmiljöer med inslag av några mindre dammar. Total areal om 12 ha varav 7,5 ha skogsmark och 1,4 ha jordbruksmark.

Fastigheten är något för dig som söker en mindre gård med boende i lantlig miljö med möjlighet till enklare djurhållning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbostad

Byggnaden är uppförd i 1,5 plan på torpargrund, stomme av timmer och med fasad av stående träpanel. Byggnaden har 2-glasfönster och takbeklädnad av betongtegel, taxerad boyta om 90 m². Uppvärmning med direktverkande el och en öppen spis med braskamin. Vatten från grävd brunn med pump och hydrofor placerad i ladugården. Enskilt avlopp i 3-kammarbrunn.

Nedervåningen omfattar entré in till trapphall. Tre rum och ett kök i enklare standard, groventré samt toalett med dusch och wc. I ett av rummen finns en öppen spis med braskamin samt i ett annat rum en rörspis, dock ej eldningsbar.

Övervåningen utgörs av en möblerbar hall, två sovrum samt garderober.

Fiberanslutning finns framdragen till bostaden.

Energideklaration

Någon energideklaration finns ej upprättad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugårdsbyggnad i trä med takbeklädnad av eternit. Inrymmer f.d. fähusdel som gjorts om till ett utrymme i form av affärslokal där handelsträdgård tidigare bedrivits. Vidare finns här vedförråd, garagedel med betonggolv samt en tillbyggd del med personalutrymmen. Körbro upp till golvat ränne med rejäla förrådsutrymmen. I ladugården finns el och vatten.

Övriga byggnader

Förrådsbyggnad i trä med betonggolv. Byggnaden är bl.a. inredd som slaktbod och är utrustad med travers mm.

Större växthus med en yta på mark om c:a 20 x 10 meter. Framdragen el finns till värmefläkt.

Skog och mark

Åkermark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 1,4 ha åkermark som ligger i direkt anslutning söder gårdscentrum. Jordbruksmarken har brukats genom muntlig upplåtelse men står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en av Sydved upprättad skogsbruksplan från 2022. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 7,5 ha med ett beräknat virkesförråd om 795 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 6,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 32 %, tall 58 % samt löv 10 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Fastigheten ingår i älgjaktlag som är anslutet till älgskötselområde.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Rättsförhållande

Fastighet

Gislaved Stret 1:5

Ägare

Barbro Haugeröd 1/2
Nils Uno Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,5 ha
Inägomark 1,4 ha
Impediment 2,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,4 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 11,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 56 000 kr
Betesmark 10 000 kr
Skogsmark 598 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Tomtmark 150 000 kr
Bostadsbyggnader 477 000 kr
Ekonomibyggnader 65 000 kr
Summa: 1 367 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 870 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning