Ströms-ön

Välskött fastighet i ett skifte om 93 ha prod. skogsmark, 7 520 m3sk. Jaktmöjligheter.
Areal: 135 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 12/4 2021
Välskött ungskogsfastighet i ett skifte, belägen ca 10 km väster om Strömsund. Fastigheten är belägen på Södra ön, sydväst om Ströms vattudal. Total areal om ca 135,4 ha, varav ca 93,3 ha produktiv skogsmark. Fastigheten har för området hög bonitet och en god årlig tillväxt. Totalt virkesförråd om 7 520 m³sk, varav 5 750 m³sk är G1 skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 3 900 ha. Bra ordnat med väg genom fastighetens norra spets.

Fastigheten som är välskött och utan eftersläpande åtgärdsbehov bör ses som en lämplig investeringsfastighet med dess goda bonitet och stora andel yngre tillväxtskog. Trevliga rekreationsmöjligheter med jakt på större areal för den som önskar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Strömsund
Ramselevägen 10
833 35   Strömsund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder (9)

Foto: Sofia Palmkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2015 av Kalle Lennartsson. Skogsbruksplanen har därefter tillväxtuppräknad till dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 93,3 ha och har ett virkesförråd om 7 517 m³sk varav 778 m³sk är S2 skog. Skogsbruksplanen visar på stor andel yngre tillväxtskog samt en mindre andel skog som är äldre än 80 år. Vidare är fastigheten grandominerad (75 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade (källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår idag i Bredkälens jaktlag som jagar på en areal om 3 900 ha. Jakten är upplåten till Bredkälens jaktlag. Avtalet gäller för ett år i taget från 1/7 2017. Uppsägning skall ske senast sex månader före avtalstidens utgång annars förlängs kontraktet med ett år i taget.

Det är upp till en ny köpare att själv ansöka om inträde i ovannämnda jaktlag alt ansöka om egen jakt.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Ströms-Ön 5:61

Ägare

Urban Hansson 1/2
Christina Hansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 135,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 93,3 ha
Impediment 17,0 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 24,6 ha
Summa: 135,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 158 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Skog med restriktion 59 000 kr
Summa: 1 238 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Ströms-ön och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning