Stubbetorp

Stubbetorp
Areal: 76 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 200 000 SEK
Välskött produktionsskog utan byggnader.

Byggnadsfri skogsfastighet ca 9 km nordost om Åseda. Produktionsinriktad skog med fina röjnings- och gallringsskogar. Virkesförråd ca 9 500 m3sk.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se nedan ”Prospekt & Dokument”.

Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Stubbetorp

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Stubbetorp är en välskött produktionsfastighet med fina röjnings- och gallringsskogar. De yngre bestånden bedöms vara väl anlagda och röjning har skett. Skogen fördelas förhållandevis jämt i åldersklasserna 10-69 år.

Fastighetens skogsbruksplan är ajourförd augusti 2022 av Claes Arvidsson Areal Vetlanda genom uppräkning av tillväxt till och med säsongen 2022 samt fältkontroll.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 71,8 ha och virkesförrådet anges till ca 9 480 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 47% tall, 45% gran och 8% löv. Medelboniteten anges till ca 7,1 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 510 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 445 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 4,7 %.

Huggningsklasserna S1 och S2 omfattar ca 5,8 ha med ett virkesförråd om ca 1 270 m3sk.

I skogsbruksplanen grundförslag föreslås en avverkning i form av gallring under planperioden om ca 2 150 m3sk. Om förslaget i planen följs beräknas fastighetens virkesförråd vid planperiodens slut uppgå till ca 11 770 m3sk.

Ingen kalmark finns. Röjning föreslås under planperioden på totalt ca 20 ha att utföras år 2-10.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns ej några registrerade nyckelbiotoper eller områden med naturvärde.

Jakt

Jakten är muntligt upplåten till 2023-06-30. Arrendeintäkt för innevarande arrendeår tillfaller säljaren.

Jakt av normal karaktär på de sedvanliga viltslagen älg, rådjur och vildsvin.

Utrustning som jakttorn mm tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och följer ej fastigheten.

Byggnader

Fastigheten är byggnadsfri.

Rättsförhållande

Fastighet

UPPVIDINGE STUBBETORP 2:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 77,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 71,8 ha
Myr/kärr/mosse 4,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 76,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 127 000 kr
Summa: 4 127 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 3 075 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Uppvidinge kommun de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stubbetorp & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stubbetorp kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier