Stutt

Skog och Jakt i Venjan
Areal: 45 ha
Kommun: Mora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 850 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2023
Tallskogsdominerad fastighet inklusive jakt i VVO om ca 26 000 ha.

Strax norr om Norrgårdssälens fäbodar, ca 1 mil nordväst om Venjan försäljs nu en fastighet om ca 45 ha i ett sammanhängande skifte. Fastigheten erbjuder en varierad natur med vildmarkskänsla. Tallskogsdominerade bestånd men även en del inslag av myrmark och mindre vattendrag som ger fastigheten karaktär.

Fastigheten har del i Norra Vensjans Besparingsskog vilket gör att du som fastighetsägare kan söka bidrag till skogsvårdsåtgärder i form av plantor och markberedning.

Även jakt i Venjans viltvårdsområde ingår och omfattar ca 26 000 ha.

Är du intresserad av mer information vänligen kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Stutt

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark har en god arrondering i form av ett sammanhängande skifte.

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 32,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1980 m³sk, varav ca 1079 m³sk utgörs av slutavverkningsmogen skog i huggningsklass S2. Av trädslagen dominerar tall med 85 % av virkesförrådet medan gran har 15%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 3,9 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 78 m³sk. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i juni 2023 av Jerker Axelsson.

Skogsvårdsbidrag

Fastigheten har andel i Mora Norra Venjans Besparingsskog S:1 vilket för tillfället ger fastighetsägaren möjlighet att bland annat söka bidrag för skogsvårdsåtgärder så som:

Markberedning – 75% av markberedningskostnaden (max 10 ha/år).
Plantor – 75% av inköpskostnaden för plantor (max 10ha/år).

Besparingsskogen förvaltar och underhåller även skogsbilvägarna för delägarna.

För mer information: Läs https://sites.google.com/view/norravenjansbesparingsskog/meny/bidrag

Jakt

Fastigheten ingår i Venjans VVO med en jaktbar areal om ca 26 000 ha enligt Länsstyrelsen.

Som fastighetsägare till denna fastighet är du berättigad till en jakträtt. Kostnad för jakten är för närvarande ca 300 kr/år för småvilt och ca 550 kr/år för all jakt, inklusive älg.

Kontaktperson för viltvårdsområdet: Jonas Jonsson, 070-380 47 01.

Rättsförhållande

Fastighet

MORA STUTT 143:6

Ägare

Lis Lena Lindberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 44,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,5 ha
Myr/kärr/mosse 12,1 ha
Summa: 44,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) och har ett taxeringsvärde avseende 2023 enligt följande: Skogsmark 789 000 kr Skogsimpediment 30 000 kr Summa 819 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stutt & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stutt kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier