Stybbersmark

Skogsfastighet i Stybbersmark
Areal: 59 ha
Kommun: Örnsköldsvik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
Möjlighet att köpa en skogsfastighet på 59 ha med hög löpande tillväxt.

Obebyggd skogsfastighet på totalt 59 ha belägen i Stybbersmark endast 18 km norr om Örnsköldsvik.
Virkesförråd 5 900 m³sk med stor andel skog med hög tillväxt i huggningsklass G1.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stybbersmark

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Foto: Sandra Edin

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Stybbersmark 1:8 är en obebyggd skogsfastighet belägen i Arnäs församling, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Janne Edlund telefon 070–508 90 55. Fastigheten består av två skiften med totalt ca 59 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 5 900 m³sk, med stor andel skog med hög tillväxt i huggningsklass G1.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är normala för området och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 71 % av virkesförrådet, löv 20 % och tall 9 %. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre skog med hög löpande tillväxt i åldrarna 25-65 år.
Ungefär 16 %, (9,7 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 2 000 m³sk.

Skogsvård
Avdelning 14 ska markberedas och planteras 2025 av SCA på säljarens bekostnad.

Jakt

Jakten är i dagsläget utarrenderad till Stybbersmark jaktsällskap på ett år i taget. Det är ett A-licensområde som jagar på ca 2 000 ha. I dagsläget är det 8 jägare i laget. Tilldelning 3-4 vuxna djur och fri kalv. Jaktlaget vill gärna fortsätta arrendera jakten alternativt om den nya ägaren till fastigheten vill vara med i jaktlaget. Ev. medlemskap bestäms av styrelsen i jaktlaget. För mer information om jakten kontakta Håkan Karlsson 070-207 48 68.

Vägar

Det utgår inga årliga vägavgifter utan utdebitering sker vid behov.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Örnsköldsvik Stybbersmark 1:8

Ägare

Anders Skoglund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 55,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 58,7 ha
Skogsimpediment 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 60,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Summa: 1797000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 415 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Örnsköldsvik

Örnsköldsgatan 4
891 32   Örnsköldsvik
Alla objekt från Örnsköldsvik

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stybbersmark & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stybbersmark kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier