Sunnanå

Skogsfastighet om 17,9 ha prod. skog, 1 329 m3sk. Jakt på 24 000 ha samt goda fiskemöjligheter.
Areal: 28 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 595 000 SEK
Anbudsdag: 31/8 2021
Skogsfastighet om ca 27,5 ha, som ger tillgång till jakt på 24 000 ha! Fastigheten är naturskönt belägen vid ån ”Ällan”, strax utanför Sunnanå. Areal om totalt 27,5 ha varav 17,9 ha produktiv skogsmark med både tillväxtskog samt äldre skog. Virkesförråd om totalt 1 329 m³sk, varav 742 m³sk är S2 skog. Fastigheten bör ses som en mycket lämplig fastighet för den jaktintresserade som även vill prova på att äga skog i mindre skala.

-Fastighet som ger möjlighet till jakt på mycket stora arealer då den ingår i Lillhärdals södra viltvårdsområde som omfattar ca 24 000 ha.
-Lämplig att köpa och äga med både tillväxtskog och äldre skog i mindre hanterbar areal, erbjuder både rekreation i form av eget arbete samt visst ekonomiskt tillskott.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder (9)

Foto: Thomas Persson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021 av MB forest. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 17,9 ha och har ett virkesförråd om 1 329 m³sk varav 742 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Lillhärdals södra Viltvårdsområde, ordförande är Victor Johansson. Viltvårdsområdet omfattar en areal om 24 500 ha. Småviltsjakten inkl björnjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten är indelad i fem älgjaktslag.

Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Lillhärdals Fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Sunnanå 11:10

Ägare

Anette Busk 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,9 ha
Impediment 9,6 ha
Summa: 27,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS: Fastigheten är samtaxerad med flera fastigheter varför detta nedanstående värde är en grov proportionering. Skogsmark 460 000 kr. Summa 460 000 kr.

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev om 4 000 kr, detta är under dödning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Sunnanå och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning