Sunnanå

Fastighet om 22 ha prod. skogsmark, 1 470 m3sk. Jakt i VVO på 24 000 ha.
Areal: 26 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 550 000 SEK
Anbudsdag: 1/3 2021
Skogsfastighet om ca 26 ha, som ger tillgång till jakt på 24 000 ha! Fastigheten är naturskönt belägen vid ån ”Ällan”, strax utanför Sunnanå och ingår i Viltvårdsområde om ca 24 000 ha. Areal om totalt 26 ha varav 22 ha produktiv skogsmark med både tillväxtskog samt äldre avverkningsmogen skog. Virkesförråd om totalt 1 470 m³sk, varav 530 m³sk är S2 skog. Fastigheten har för orten god bonitet och bör ses som en mycket lämplig fastighet för den jaktintresserade som även vill prova på att äga skog i mindre skala.

- Fastighet som ger möjlighet till jakt på mycket stora arealer då den ingår i Lillhärdals södra viltvårdsområde som omfattar ca 24 000 ha.
- Lämplig att köpa och äga med både tillväxtskog och äldre skog i mindre hanterbar areal.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder (6)

Foto: Thomas Persson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018 av Mellanskog. Denna har därefter tillväxtuppräknats till dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 22,4 ha och har ett virkesförråd om 1 473 m³sk varav 534 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade. (Källa Skogsstyrelsen)

Jakt

Fastigheten ingår i Lillhärdals södra Viltvårdsområde, ordförande är Victor Johansson. Viltvårdsområdet omfattar en areal om 24 500 ha. Småviltsjakten inkl björnjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten är indelad i fem älgjaktslag.

Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2021-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Lillhärdals Fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Sunnanå 11:8

Ägare

Robert Sahlström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 25,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,3 ha
Impediment 3,9 ha
Summa: 26,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 457 000 kr
Summa: 457 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Sunnanå och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning