Sunnerskog Lillegård

Sunnerskog Lillegård
Areal: 53 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/6 2022
Högt och vackert belägen gård med skogsrika marker. Juridisk person kan förvärva.

Sunnerskog 4:1, Sunnerskog Lillegård, utgör en skogsrik och naturskönt belägen fastighet i Alseda socken, ca 13 km öster om centrala Vetlanda. Fastigheten är bebyggd med bostadsbyggnad om ca 200 m² boyta, ladugård, maskinhall samt ytterligare komplementbyggnader. Arealen uppgår till ca 53 ha fördelad på tre skiften varav 33,5 ha utgör virkesrik skogsmark med hela 9 800 m³sk. Arealen jordbruksmark uppgår till ca 19 ha.

Fastigheten säljs på uppdrag av två organisationer varför juridisk person har möjlighet att förvärva fastigheten.

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Sunnerskog Lillegård

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Mangårdsbyggnad uppförd 1950 i 1 1/2-plan, ursprungligen som två lägenheter. Källare under hela byggnaden. Reveterad/putsad fasad, tak med svarta betongpannor. Boyta om 205 m² enligt fastighetstaxeringen. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från vedpanna samt solvärmesystem och elpatron. Eget vatten från grävd brunn, enskilt avlopp till avloppsanläggning från 2015 med trekammarbrunn och infiltration. Fiber anslutet.

Nedervåningen innefattar entré via veranda till hall med parkettgolv, anslutande toalett/wc, tre rum med trägolv, liten hall med anslutande toalett/wc med dusch (funktion okänd), kök med parkettgolv, kyl/frys saknas samt anslutande köksentré/groventré medklinkergolv samt trapp till övervåningen och nedgång till källaren.

Övervåningen innefattar liten trapphall med trägolv och anslutande toalett/wc med dusch, äldre kök med trägolv och anslutande skafferi/garderob etc. tre rum varav ett med anslutande, större garderob och ett med utgång till balkong och anslutande garderob samt toalett/wc. Stor trapphall med anslutande garderob samt utgång till balkong, rum med heltäckningsmatta och kakelugn samt anslutande garderob, två sovrum med garderober, rum/matrum med anslutande trapphall, kök med enklare standard samt toalett/wc med badkar.

Källare under hela huset innefattande förrådsutrymmen, äldre badrum, matkällare, rum med hydrofor, vattenpump och vattenfilter, tvättstuga, torkrum, pannrum samt vedförråd.
Vedpanna Atmos dc 35 sf, ålder okänd, två ackumulatortankar om 500 liter styck från 1991, en tank från 2015 ansluten till elpatron samt solvärmeanläggningen.

Bostaden har renoverings- och underhållsbehov och grunden behöver dräneras om. Funktionen på installationer, vattenförsörjning mm är med hänsyn till omständigheterna okända.

Energideklaration

Kommer upprättas.

Driftskostnader

Avgift för sophämtning och slamtömning enligt taxa från Njudung energi. Kommunal fastighetsavgift ca 6 135 kr. Okänd elförbruksning. Kostnad för sotning och försäkring tillkommer.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre, enklare byggnad uppförd i trä/timmer med en murad gavel, under tak med eternit. Elen ok. Vatten osäkert, finns grävd vattenbrunn i anslutning till byggnaden. Innefattar vagnsbod/förråd med trägolv, spannmålstork/förråd med gjutet golv, mjölkrum med gjutet golv, fähus med gjutet golv och äldre inredning, tidigare nyttjat för mjölkproduktion. Stort ränne med trägolv. Vidbyggt vedförråd i trä med grusgolv och tak med eternit.

Maskinhall

Uppförd med trästomme, plåtfasad och plåttak samt gjutet golv. Skjutportar på långsidan. Ej el eller vatten.

Garage

Personbilsgarage med två porter. Uppfört med gjutet golv, gjuten sockel, putsade träväggar och plåttak. Mindre solcellsanläggning på taket med åtta solpaneler. Vidbyggt virkesförråd etc. i trä med grusgolv och plåttak.

Verkstad/Garage

Uppfört med murade och putsade väggar, plåttak och gjutet golv. El, ej vatten. Port på gaveln.

Bod/Uthus

Äldre, timrad bod med plåttak belägen i betesmarken. Ej el eller vatten. Innefattar redskapsbod etc. samt f.d. brygghus/snickarbod med trapp till loft.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken är fördelad över fastighetens tre skiften. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till totalt 18,9 ha klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 12 ha och arealen betesmark till 10 ha. Ca 15 ha åker/betesmark är utarrenderad som sidoarrende på 5 årskontrakt. Innevarande arrendeperiod löper ut i år men arrendet ej uppsagt varför ny period gäller från 2023-01-01 och fem år fram. Nuvarande årliga ersättningen är 400 kr/ha + moms. Arrendatorn har rätt att bedriva skyddsjakt. Fastighetsägaren innehar inga stödrätter. Del av betesmarken muntligt upplåten under betessäsongen 2022.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är virkesrik med stor andel äldre skog. Skogsmarken är väl samlad och betjänas av både skogsbilvägar och från enskild väg. Virkesförrådet domineras av barrskogar men i anslutning till jordbruksmarken finns en del bestånd med lövinslag.

På fastigheten finns skogsbruksplan från Areal vilken är upprättad i mars 2022.
Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 33,5 ha med ett virkesförråd om totalt 9 822 m³sk, (293 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 46 %, gran 47 % och löv 7 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,0 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till
ca 145 m³sk.

Av virkesförrådet utgör ca 7 175 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten på fastigheten muntligt upplåten fram till 2023-06-30. Fastigheten ingår i Alseda älgjaktlag.

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Sunnerskog 4:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 51,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,5 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 34,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 488 000 kr
Betesmark 183 000 kr
Skogsmark 3 294 000 kr
Tomtmark 95 000 kr
Ekonomibyggnader 156 000 kr
Bostadsbyggnader 723 000 kr
Summa: 4 939 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 150 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier