Surte

Fastighet vid Surte, norr om Göteborg, som erbjuder skog, rekreation och sjöläge.
Areal: 10 ha
Kommun: Ale
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 650 000 SEK
Anbudsdag: 17/5 2021
Mindre skogsfastighet belägen vid Surtesjön strax norr om Göteborg. Fastigheten erbjuder skog, rekreation och sjöläge vid Göteborgs stadsgräns. Fastigheten har även två utskiften nere i samhället.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (12)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Högt belägen skogsfastighet med sammanlagt 10,4 hektar mark varav 7,4 hektar produktiv skogsmark. Enligt skogs-inventering upprättad av Alexander Odenius, Skogsfakta, 2021-03-26 är det totala uppskattade virkesförrådet 1 474 m3sk vilket ger ett medelförråd på 199 m3sk per hektar. Skogsvolymen fördelas på tall 44 %, gran 42 %, lärk 2 % och löv 12%. Den genomsnittliga boniteten har bedömts till 5,4 m3sk/ha och år. Fastigheten har en relat-ivt stor andel skog som är möjlig att avverka. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan.

Köparen står risken för skador på skogen från kontrakts-dagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Nyckelbiotoper

Vid upprättandet av denna fastighetsbeskrivning fanns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakten är inte upplåten och är tillgänglig för en ny ägare till fastigheten på tillträdesdagen.

Fiske

Fiske i Surtesjön.

Övrigt

Det är upp till varje spekulant som har intresse att bygga på fastigheten att själva undersöka möjligheten till byggnation på fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Ale Surte 44:1

Ägare

Stina Andréen 1/2
Ann-Mari Christiansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,4 ha
Impediment 3,0 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 10,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 436 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 442 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Surte och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning