Svärdsjö-Backa

Skogsfastighet med stor andel högkvalitativ fura. Jakt och fiske.
Areal: 249 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/7 2021
Större skogsfastighet i fem skiften varav det största har en areal om ca 210 ha. Totalt ca 23 400 m³sk varav ca 20 500 m³sk i avverkningsbar ålder. Tre skiften är belägna kring Toftbyn och två norr om Lumsheden. Ett skifte gränsar till vatten. Försäljningen gäller del av fastighet och avser bara skog. Fastigheten äger andel i Svärdsjö Svartnäs besparingsskog. Jakt och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (12)

Foto: Mona Geprägs, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 178,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 23 467 m³sk, vilket motsvarar ca 131 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 83 % av virkesförrådet medan gran har 14 % och lövträd har 3 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 3,5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 460 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta.

Inventeringen är gjord av Mellanskog i januari 2015. Ajourhållning av utförda åtgärder samt tillväxtberäkning enligt planprogrammet har gjorts tom januari 2021. Det finns obehandlad kalmark om ca 1 ha, avd nr 9 enligt skogsbruksplanen.

Svärdsjö Svartnäs besparingsskog

Fastigheten äger andel om 0,18% i Svärdsjö Svartnäs besparingsskog, 5 646 ha. Besparingsskogen bedriver ett aktivt skogsbruk samt vindkraftsverksamhet. 2019 var utdelningen från besparingsskogen ca 14 500 kr. Information om besparingsskogen och dess verksamheter hittar du på deras hemsida: www.svardsjobesparingsskog.se.

Natur och kultur

Fastigheten berörs inte av några registrerade forn- och kulturminnen eller höga naturvärden. En nyckelbiotop om 6,3 ha finns registrerad på skifte 5 och berör avdelning 50 samt myrmark enligt planen. På skifte 5 finns även ett större sumpskogsområde registrerat, främst väster om Flytjärnsvägen. Sumpskog finns även registrerad på skifte 1 och berör avdelningarna 5 och 6. Källa Se Sverige. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning kommer ej att utföras.

Jakt

Fastigheten ingår i Backa – Backanäs jaktlags marker inom Lumshedens Jvo, ca 1 200 ha och Svärdsjö västra Jvo, ca 600 ha. Lumsheden hade 2020 en tilldelning om 2 vuxna älgar och fri kalvavskjutning. I Toftbyn var tilldelningen 1 vuxen + 1 kalv.

Jakträtten är upplåten till jaktlaget under jaktåret 2021 i ettårigt avtal.
Kontaktperson: Ragnar Sveen, 070 537 49 64.

Fiske

Fastighetens nordöstra del är belägen inom Lumshedens fvo. För mer information; https://www.visitdalarna.se/fiskekort-lumshedens-fiskevardomrade.
Kontaktperson: Åke Olsson, Lumsheden 070 226 0477.

Fastighetns norra hemskogsskifte är beläget inom Gårviks Fvof. För mer information; https://gardviksfvof.se/.
Kontaktperson: Lars-Erik Backlund, 070 340 1846.

Södra hemskogsskiftena i Toftbyn är belägna i ett oreglerat område men ger fiskerätt i skifteslagets ingående vatten efter jordtal, bla Toftan.
Kontaktperson: Lars-Erik Backlund, 070 340 1846.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Svärdsjö-Backa 1:5, del av

Ägare

Evert Vilhelmsson 1/3
Ragnar Vilhelmsson Db 1/3
Birgitta Nilsson 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 178,5 ha
Impediment 68,0 ha
Väg och kraftledning 2,8 ha
Summa: 249,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Taxeringsvärdet är beräknat för del av fastighet. Skogsmark 14 069 000 kr, Skogsimpediment 184 000 kr. Summa 14 253 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person pga att fastigheten är belägen inom Omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan är avgiftsfri för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning