Svartboklint

Obebyggd skogsfastighet öster om Arbrå med god åtkomst. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 60 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 650 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2020
Här säljs en obebyggd skogsfastighet i en välarronderad ägofigur belägen ca 3 mil norr om Bollnäs, Hälsingland. Fastigheten omfattar ca 59 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 6 900 m³sk. Skogen är fördelad över flera åldersklasser men med en tyngdpunkt bland yngre åldrar. Boniteten är god och det befintliga vägnätet gör fastigheten lättillgänglig. Det finns ett ingånget arrendeavtal gällande upplåtelse för vindkraft men där projektets framtid är oviss. Fastigheten ingår i ett större viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats i april 2020 av Bo Rosén på Bellton Konsult. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 59,1 ha. Virkesförrådet har beräknats till 6 927 m³sk och av detta utgör gran 57%, tall 28% och löv 15%. Boniteten anges till 6,3 m³sk/ha och den löpande tillväxten till 310 m³sk per år.

Enligt skogsbruksplanen föreslås att plantering/hjälpplantering utförs på 1,7 ha. Köparen ansvarar för åtgärdens utförande och kostnad.

Enligt planläggaren ger fastigheten ett välskött intryck med möjligheter till intäkter genom avverkning. Se den bifogade skogsbruksplanen för vidare information.

Jakt

Fastigheten ingår i Arbrå Östra viltvårdsområde om ca 21 000 ha. Älgjakten är uppdelad på tre jaktlag, småviltjakt bedrivs över hela arealen. Kontaktperson är Tor Jonsson, ordförande, som nås på mobil: 070-334 61 92.

Jakten är utarrenderad för innevarande jaktår men kommer att sägas upp av säljaren. Ny ägare disponerar därmed jakten från och med nästkommande jaktår, 2021/22.

Fiske

Fisket administreras av Arbrå Östra fiskevårdsområde. Se deras hemsida för vidare information: http://www.arbraofvf.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Arbrå-Änga 7:20

Ägare

Daniel Larsson-Snygg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 60,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,1 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 60,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 714 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 1 716 000 kr

Inteckningar

Två penninginteckningar om totalt 850 000 kr finns uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning