Svartvallen

26 ha produktiv skogsmark söder om Bobygden. Jakt inom Delsbo älgskötselområde.
Areal: 35 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 350 000 SEK
Anbudsdag: 28/10 2021
Försäljningen avser del av två fastigheter, Sala 2:1 och Oppsjö 7:1. Området är beläget vid Svartallen ca 9 km söder om Bobygden. Skiftena bildar ett område om totalt 35 ha mark varav 26 ha produktiv skogsmark. Området är talldominerat, har en tyngdpunkt på gallringsskogar och erbjuder bra vägnät. Jakt inom Svartvallens jaktklubb och Delsbo ÄSO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad genom Holmens försorg och uppdaterats med utförda åtgärder till dagens datum av dem. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 26,3 ha. Virkesförrådet uppgår till 3 575 m³sk vilket ger ett medelförråd om 136 m³sk/ha. Här erbjuds framförallt gallringsskog i åldersklasserna 40-70 men även 7,6 ha K1 mark vilken beskogats under 2021. Medelboniteten är skattad till 6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 135 m³sk/år. Trädslagsfördelning är 71% tall, 18% gran och 11% löv.

Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Jakt

Området ingår idag i Svartvallens jaktklubb och i Delsbo ÄSO. Frågor angående anslutning, avgifter mm kan besvaras av Lars Nyman, jaktledare, 076-8038334.

Fiske

Fisket i området administreras av Dellenbygdens FVO. Se mer information på https://dellenbygdens-fvo.se/

Naur- och kulturvärden

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på de två skiftena.
Källa, Skogens Pärlor.

Fastighetsbildning

Då området är del av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Området kan antingen fastighetsregleras till annan fastighet som tidigare ägs av köparen genom fastighetsbildning bilda egen enhet. Lantmätaren kommer i lantmäteriförrättningen fördela de servitut och nyttjanderätter som berör försäljningsobjektet. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av fastigheterna Hudiksvall Sala 2:1 och Oppsjö 7:1

Ägare

Sven Ove Jonsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,3 ha
Myr/kärr/mosse 8,6 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 35,1 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet är del av fastighet saknas fastställt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i glesbygdsområdet av Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning